24.11.2023

Uusi Omahelpperi.fi – luotettavaa tietoa ja tukea nuorille elämän eri vaiheisiin

Omahelpperi on verkkopalvelu, joka kokoaa nuorille tarkoitetun terveyteen, hyvinvointiin ja ihmissuhteisiin liittyvän tiedon, tuen ja palvelut yhteen nettiosoitteeseen: omahelpperi.fi. Palvelun tarkoituksena on tavoittaa apua tarvitsevat nuoret, pitää heidät avun piirissä sekä tukea ennaltaehkäisevästi eri elämäntilanteissa. DigiFinland julkisti Omahelpperin 23.11.2023. Nuoret voivat hyödyntää palvelua, kun oma hyvinvointialue (tai Helsingin kaupunki) on ottanut palvelun käyttöön. Omahelpperi täydentää Perhekeskus-palvelukokonaisuutta, ja on osa kansallista Sähköistä perhekeskusta.

Omahelpperin avulla nuori löytää itsenäisesti omaan elämäntilanteeseensa sopivaa tietoa ja apua. Palvelussa on nuorille kansallisessa yhteistyössä tuotettua sisältöä. Sisältö koostuu asiantuntijatiedosta, itsehoito- ja omatoimiohjeista sekä nuorille suunnatuista hyvinvoinnin ja terveyden palveluista. Sisältöä ja palveluita on saatavilla esimerkiksi mielen ja kehon hyvinvoinnista, ihmissuhteista, opiskelusta, päihteistä ja kriiseistä.
Omahelpperiä käyttävät alueet saavat omahelpperi.fi-sivustolle näkyviin oman alueensa palvelut. Nuorten palvelut voivat olla hyvinvointialueen, kaupungin tai kunnan, järjestöjen ja seurakuntien tuottamia. Palvelut haetaan DVV:n rajapinnan avulla valtakunnallisesta Palvelutietovarannosta.

Nuorten valtakunnallinen verkkopalvelu
Omahelpperin kehitystyötä tehdään yhdessä kansallisten perhekeskustyön ammattilaisverkostojen kanssa. ”On ollut tärkeää, että olemme saaneet Omahelpperin kehittämistyöhön mukaan kaikki tahot, jotka muutenkin osallistuvat nuorten perhekeskustyöhön. Omahelpperiä on kehitetty valtakunnallisesti yhdessä hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin, sivistystoimen, järjestöjen ja kansallisten toimijoiden kanssa. Yhteistyöllä ja vahvalla osaamisella on saatu rakennettua Omahelpperi nuorten arjen tueksi”, korostaa DigiFinlandin kehityspäällikkö Hanna Manelius.

Omahelpperistä on alusta asti kehitetty nuorten näköistä ja heitä kiinnostavaa palvelua. Omahelpperin kokonaisuus, esimerkiksi tekstit, sisällöt ja ulkoasu, on suunniteltu kohderyhmälle sopiviksi. Palvelun toimivuuteen puhelimella ja tabletilla on kiinnitetty erityistä huomiota. Omahelpperiä on myös kehitysvaiheessa testattu yhdessä nuorten kanssa, jotta varmistutaan palvelun sopivuudesta juuri heille.

Omahelpperi on osa DigiFinlandin Sähköinen perhekeskus -kokonaisuuta. Sähköinen perhekeskus tukee hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin perhekeskustoimintaa. Perhekeskustoiminnalla tarkoitetaan moniammatillista yhteistyötä, jonka avulla tuetaan, autetaan ja edistetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia.

Lisätietoa DigiFinlandin Sähköisestä perhekeskuksesta.

Lisätietoja:
Hanna Manelius
Kehityspäällikkö
hanna.manelius@digifinland.fi
p. 050 511 1763