15.12.2023

Hackathon-päivä toi ideoita Omavire-palvelulle

DigiFinlandin Omavire-palvelu pääsi marraskuussa mukaan Turun ammattikorkeakoulun YAMK-opiskelijoiden yhteiseen opintopäivään, Hackathoniin, jossa oli mukana lähes 500 eri alojen opiskelijaa. Yhtenä haasteena Hackathonissa ratkottiin DigiFinlandin antamaa, uuden kehitteillä olevan Omavire-verkkopalvelun toimeksiantoa.

Omavireen toimeksiantoon osallistui noin 50 opiskelijaa, jotka jaettiin ryhmiin. Ryhmät pohtivat, millaisia voisivat olla nykyaikaiset ja tulevaisuuden digitaaliset palvelut, joilla käyttäjää voisi tukea digitaalisesti tai virtuaalisesti ajasta ja paikasta riippumatta oman työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi. Lisäksi opiskelijoita pyydettiin keksimään, millaisia konkreettisia, käyttäjää aktivoivia digitaalisia innovaatioita ja toiminnallisuuksia Omavire-palvelu voisi sisältää.

Opiskelijaryhmät pohtivat ideoita näihin kysymyksiin päivän ajan. Jokainen ryhmä valitsi yhden idean, jota se lähti ideoimaan pidemmälle. Ryhmät pitivät valituista ideoista päivän päätteeksi lyhyen pitchauksen, jonka jälkeen he saivat palautteen DigiFinlandin edustajilta.

– Opiskelijoiden ideat olivat loistavia. Yksi parhaimmista oli sovellus, jonka kautta voi löytää ystäviä ja saada sen avulla uutta sisältöä elämäänsä ja motivoitua itsensä uusiin juttuihin, kiittelevät Katri Tapio ja Niina Koponen, jotka toimivat DigiFinlandin edustajina tapahtumassa.

– Hackathon oli kokonaisuudessaan mielenkiintoinen ja hyödyllinen kokemus varmasti opiskelijoille, mutta myös DigiFinlandille. Päivästä jäi käteen varteenotettavia ajatuksia, joita voidaan viedä eteenpäin pohdittavaksi ja katsoa, olisiko niistä tulevaisuudessa toteutusmahdollisuuksia Omavire-palvelulle, Tapio ja Koponen lisäävät.

Kiitos kaikille mukana olleille opiskelijoille!

Omavire on asukkaalle ja ammattilaiselle yhteinen digitaalinen palvelu työ- ja toimintakyvyn itsearviointiin. Palvelu mahdollistaa asukkaan itsenäisen pohdinnan omaan työ- ja toimintakykyyn liittyvissä asioissa sekä ohjaa asukkaan häntä kiinnostavan lisätiedon ja mahdollisen tarvittavan asiantuntijapalvelun äärelle. Tavoitteena on myös mahdollistaa työ- ja toimintakyvyn itsearviointitiedon välitys asukkaalta ammattilaiselle sekä erilaiset suunnitelmien päivitys- ja seurantatoiminnallisuudet.

Omavire-palvelun kehityshanke käynnistyi elokuussa 2022. Omavire-palvelun suunnittelu ja kehitys toteutetaan verkostoyhteistyönä. DigiFinlandin kehittäjäkumppaneina ovat esimerkiksi STM, TEM, TTL, THL, KEHA/TE, Kela, palvelun kehittämiseen RRP rahoituksen saaneet hyvinvointialueet Keski-Uusimaa, Satakunta, Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa sekä Helsingin kaupunki – palvelumuotoilijoita ja loppukäyttäjiä unohtamatta.

Lue lisää: Omavire – Työ- ja toimintakyvyn itsearviointi – DigiFinland