01.12.2023

Blogi – Tuore selvitys paljastaa: Omaolosta säästöjä ja parempi asukkaan palvelukokemus

Vähintään kymmeniä euroja vähemmän kuluja per potilaskontakti, merkittävästi nopeampaa asukkaiden huolen ratkaisemista ja säästöä hoitajien työajassa. Tuore selvitys paljastaa, että nämä kaikki on mahdollista saavuttaa Omaolon avulla, mikäli palveluprosessi on digitalisoitu optimaalisesti.

Marraskuussa 2023 julkaistu vaikuttavuusselvitys osoittaa, Omaololla on todella suuri vaikuttavuuspotentiaali, jos alueen prosessit ovat kunnossa. Tämä tarkoittaa alueilla rohkeutta luopua vanhoista toimintatavoista ja uskallusta digitalisoida hoitopolku kokonaan. Lisäksi digitaaliset palvelut on tehtävä helposti asukkaan löydettäväksi, jotta sen pariin saadaan suurempi määrä käyttäjiä. Mahdollisuus saada merkittäviä säästöjä on todellinen.

Samaan aikaan selvitys todentaa tietämämme faktan: Omaolo, kuten mikä tahansa digiratkaisu, on tehoton, jos prosessit eivät toimi. Riskinä on, että digitaaliset prosessit liimataan vanhan tekemisen päälle ja pahimmassa tapauksessa aiheutetaan ammattilaiselle tuplatyötä ja asukkaalle kehno palvelukokemus. Tätä voidaan pitää yhtenä selvityksen päälöydöksistä. Digipalveluiden käyttöönotto edellyttää alueelta laajaa näkemystä, johdon sitoutumista ja jatkuvaa prosessien arviointia ja kehittämistä. Kun välistä tippuu ylimääräinen, yleensä puheluun liittyvä askel, syntyy säästöjä.

Omaolon vaikuttavuusselvitys osoittaa, että palvelu voi säästää merkittävästi hoitajien työaikaa. Selvityksen perusteella vaikuttavimpia oirearvioita olivat virtsatietulehdus- ja seksitautiepäilyn oirearviot. Alueella, jossa Omaolo-palvelu on istutettu osaksi alueiden toimintaa, oirearviolla pystyttiin säästämään kymmeniä euroja per kontakti puhelinpalveluun verrattuna. Eräällä alueella esimerkiksi virtsatietulehdus-oirearvion täyttäneiden potilaiden asia ratkesi myös jopa 19 tuntia nopeammin kuin puhelinpalvelun kautta asioineiden. Näiden lisäksi vaikuttavuutta lisää itsehoito-ohjeiden suuri potentiaali. Kustannusvaikuttavinta on sellainen asiointi, joka ei koskaan edes päädy ammattilaisen hoidettavaksi, vaan voidaan hoitaa lääkinnällisen laitteen avulla itsehoito-ohjein turvallisesti ja tehokkaasti.

Digitaalisten palveluiden vaikuttavuusselvityksien perään on kyselty pitkään, ja aiheesta. Nyt tehdyn selvityksen kvantitatiivisen analyysin tulokset ovat ainutlaatuisia Suomessa ja toimivat lähtölaukauksena asiakasohjauksen ja neuvonnan (digitaalisten) palveluiden vaikuttavuusperustaiselle kehittämiselle. Tietoa tarvitaan ja kipeästi, jotta valintoja voidaan tehdä viisaasti ja kestävästi.

Omaolo-palvelun vaikuttavuutta tutkittiin neljällä eri hyvinvointialueella. Yksi alueista oli Kanta-Häme, jossa selvityksen tulokset koettiin erittäin hyödyllisinä. Alueella koetaan erityisen tärkeänä Omaolon integroiminen tiiviimmin asiakasohjaukseen. Kanta-Hämeen tietohallintojohtaja Toni Suihko toteaakin, että vaikuttavuusselvityksen myötä on myös ilmeistä, että vaikuttavuuspotentiaalin nopea käytäntöön saaminen on kriittistä niin vähenevien ammattilaisten takia kuin hyvinvointialueen kriittisen taloustilanteen näkökulmasta ja että jokaisen kehitystyön tulee johtaa tuottavuutta lisäävin toiminnanmuutoksiin arjessa nopeammin kuin koskaan.

Vaikuttavuus, säästöt ja parempi palvelu eivät synny itsestään. Niiden vuoksi on tehtävä valintoja, romutettava usein vanhaa ja uskallettava siirtyä rohkeasti uuteen tapaan toimia. Selvitys kertoo potentiaalista, joka on mahdollista saavuttaa tekemällä viisaita valintoja. Näissä valinnoissa me haluamme olla apuna, tukena ja mahdollistamassa vaikuttavia palveluita.

Omaolo-palvelun vaikuttavuutta tutkittiin neljällä eri hyvinvointialueella (Kanta-Häme, Pirkanmaa, Päijät-Häme ja Etelä-Karjala). Selvitystä oli fasilitoimassa NHG ja tilaajana ja yhtenä tutkijaosapuolena toimi DigiFinland Oy. Selvityksessä tarkasteltiin Omaolon oirearvioiden käyttäjätietoja vuosina 2021-2022, pois lukien koronaoirearvio, joka on ollut poikkeavien aikojen tuote.

Mirva Antila
Toimitusjohtaja
DigiFinland