29.11.2023

Sopimusneuvottelut pilvitoimittajien kanssa käynnissä Cirrus-hankkeessa – teknisen vuoropuhelun tulokset julkaistaan vuodenvaihteessa

Cirrus-hankkeessa aloitettiin lokakuun lopussa sopimusneuvottelut pilvitoimittajien kanssa. Neuvottelujen tavoitteena on löytää tapoja, joilla voidaan mahdollisimman tehokkaasti edistää julkisen hallinnon pilvisiirtymää. Cirrus-hanke edistää julkisen hallinnon pilvisiirtymää tuomalla tukea ja ratkaisuja tietosuojan varmistamiseen. Pilvisiirtymällä voidaan saavuttaa toiminnallisia ja kustannushyötyjä.

Sopimusneuvotteluja on käyty Amazon Web Services (AWS), Googlen, Microsoftin ja Oraclen kanssa. Neuvotteluissa pyritään tunnistamaan ja poistamaan sopimusehdollisia esteitä pilvisiirtymälle. Keskusteluissa on korostunut ratkaisulähtöisyys. Ensimmäinen neuvottelukierros saadaan päätökseen marraskuun loppuun mennessä.

“Neuvottelujen aikana on löytynyt tapa keskustella asioista. Pääsimme toimittajien kanssa pohtimaan malleja, joilla julkipilvisiirtymää voidaan edistää yhdessä”, kertoo Cirruksen hankepäällikkö Anssi Virtanen.

Alkusyksyn tekninen vuoropuheluvaihe pohjusti meneillään olevia sopimusneuvotteluja

Ennen meneillään olevia sopimusneuvotteluja Cirrus-hankkeessa käytiin teknisiä vuoropuheluja. Vuoropuheluvaiheessa käytiin läpi toimittajien pilvipalveluiden prosesseja ja toimintamalleja. Vuoropuheluissa keskusteltiin toimittajien kanssa mahdollisuuksista käyttää toimittajien teknisiä ratkaisuja eurooppalaisen tietosuojan vaatimusten mukaisesti. Vuodenvaihteessa 2023 julkaistaan teknisen selvityksen lopputulokset.

Julkisen sektorin toimijoiden välinen yhteistyö edistää pilvisiirtymää

Pilvipalveluiden käyttöönotto julkisella sektorilla vaatii uudenlaista osaamista ja resursseja. Julkisilla organisaatioilla on jo nykyisten teknisten ympäristöjen kanssa kovat resurssi- ja kustannuspaineet. Jotta ensimmäisiä askeleita pilvipalveluiden käyttöönotossa päästään ottamaan, tarvitaan julkisen sektorin toimijoiden välistä tiivistä verkostoitumista, hyvien käytäntöjen jakamista ja yhteisiä toimintatapoja.

Cirrus-hankkeessa toteutettiin kansallinen pilvipalveluselvitys syksyllä 2022. Selvityksestä ilmenee, että pilvisiirtymän mahdollistamiseksi julkisen sektorin toimijat tarvitsevat tukea erityisesti hankitaan ja tekniseen tukeen. Ensi kevään aikana Cirrus-hankkeessa julkaistaan mallidokumentteja julkisen hallinnon pilvihankintojen tueksi.

Kiinnostuitko?

Anssi Virtanen
Hankepäällikkö
anssi.virtanen@digifinland.fi

Jyri Vuorikallio
Projektipäällikkö
jyri.vuorikallio@gov.fi