18.11.2023

Erillinen koronaoirearvio poistuu Omaolosta

Erillinen koronaviruksen oirearvio poistuu Omaolosta 21.11.2023. Omaolosta löytyy muita oirearvioita, joiden avulla voi arvioida vointia ja avuntarvetta myös koronavirusta epäiltäessä. Näihin oirearvioihin on lisätty koronaoireisiin liittyviä kysymyksiä.

Koronavirusoirearvio kehitettiin vuonna 2020 yhteistyössä DigiFinlandin, Kustannus Oy Duodecimin ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kesken, jotta suuri määrä tartunnan saaneita pystyttiin nopeasti ja tehokkaasti käsittelemään ja ohjamaan testeihin. Erilliselle koronaprosessille ja -oirearviolle ei nyt ole enää tarvetta, sillä koronaa hoidetaan tällä hetkellä kuten muitakin hengitystieinfektioita, oireiden vaatimalla tavalla.

Tällä hetkellä koronaan viittaavissa oireissa voi tehdä koronaviruksen oirearvion sijaan Omaolon hengitystietulehduksen, kurkkukivun tai nieluoireen tai yskän oirearvion. Koronavirustaudin oirearviosta on lisätty kysymyksiä näihin oirearviolomakkeisiin. Jos asukas hakee Omaolon etusivulla ”Hae oireella” -kentästä tai oirearvion nimellä koronaa, ohjataan hänet hengitystietulehduksen oirearvioon. Oirearvion jälkeen Omaolosta saa oireisiin sopivat hoito-ohjeet.

Omaolon oirearviot perustuvat tutkittuun tietoon
Omaolossa on 16 oirekyselyä, jotka on suunniteltu terveysasemien ja yhteispäivystysten yleisimpiin käyntisyihin, joihin liittyy itsehoitopotentiaalia tai mahdollisuus digitalisoida prosesseja.
Omaolon oirekyselyiden vastausten perusteella asukas saa itsehoito-ohjeet tai tiedon siitä, miten ottaa yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen. Oirearviot arvioivat hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä, mutta eivät tee taudinmääritystä tai hoitopäätöksiä. Kyselyt perustuvat tutkittuun tietoon, kuten Käypä hoito -suosituksiin.

Omaolo ei ole tarkoitettu hätätilanteisiin, kuten äkillinen ja kova rintakipu tai hengitysvaikeus, tajuttomuus, kouristelu, suuri verenvuoto ja vakavat vammat. Hätätilanteessa soita 112.
Oirearviot löydät osoitteesta www.Omaolo.fi/palvelut/oirearviot.

Omaolo on MDR-asetuksen mukaisesti CE-sertifioitu lääkinnällinen laite. Omaolo on julkisesti tuotettu ja käyttäjille maksuton palvelu.

Lisätietoja: 

Leena Soininen 
lääketieteellinen johtaja 
johtaja, digitaaliset palvelut 
leena.soininen@digifinland.fi, p. 050 470 9195