11.06.2021

Vanhojen sote-tietojen kansallinen kartoitus pyörähtää käyntiin syksyllä

Vanhojen sote-tietojen kansallinen kartoitus käynnistyy syksyllä. Työssä kerätään yleiskuva alueiden järjestelmistä ja niiden tiedoista sekä arkistointiin vaikuttavista tekijöistä.

DigiFinlandilla on meneillään kansallinen ja koordinoiva Sähköinen arkistointi -projekti. Projekti tukee ja ohjaa vanhojen tietojen arkistointia toteuttavia alueita laadukkaan ja kustannustehokkaan vanhojen tietojen arkistointiratkaisun valinnassa. Projektissa on tulossa vanhojen sote-tietojen kansallinen nykytilan kartoitus.

“Kansallisessa kartoituksessa käydään läpi kaikki alueet. Kartoituksen lopputuloksena saadaan yleiskuva alueen hallinnassa olevista järjestelmistä ja järjestelmien arkistointiin vaikuttavista tekijöistä”, kertoo Sähköinen arkistointi -projektin projektipäällikkö Laura Välkkilä.

Kansallinen nykytilan kartoitus käynnistyy syksyllä 2021 ja alueisiin ollaan yhteydessä työn käynnistyessä.

Työssä hyödynnetään vanhojen tietojen arviointikehikkoa SoteArkkia

Vanhojen tietojen arviointikehikkoa, SoteArkkia, hyödynnetään vanhojen sote-tietojen arkistoinnin suunnittelussa ja arkistointityön priorisoinnissa. Arviointikehikko muodostuu kysymyspatteristosta, joka käsittelee aineistojen hyödyllisyyttä, arkistoinnin kustannuksia, säilytyksen riskejä ja arkistoinnin vaikutusta käytettävyyteen.

Taustalla vanhojen tietojen arkistoinnin haasteet

Sote-järjestäjillä on paljon aktiivikäytön ulkopuolisia järjestelmiä. Näiden järjestelmien ylläpitoon liittyy kustannuksia, niiden sisältämien tietojen hyödyntäminen voi olla hankalaa ja tietojen säilyttämiseen liittyy riskejä. Aktiivikäytössä olevien järjestelmien arkistointi ratkeaa pitkälti Kanta-arkiston avulla, mutta vanhojen sote-tietojen arkistointi on edelleen rekisterinpitäjien ratkaistavana haasteena.

DigiFinlandin alkuvuodesta toteuttaman 2020 Vanhojen asiakas- ja potilastietojen selvityksen tuloksia hyödynnetään tämän vuoden arvioinnin toteuttamisessa. Selvitys käsitteli pääasiallisesti aktiivikäytöstä poistuneita sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmiä sekä niiden sisältämiä vanhoja tietoja ja on luettavissa täällä.

Lisätietoja

Laura Välkkilä, projektipäällikkö, Sähköinen arkistointi
laura.valkkila@digifinland.fi