Archive: Aktuellt

09.12.2020

Bloggar: Coronablinkern uppstod under hård tidspress – det gemensamma målet sporrade

I december 2019 konstaterades ett nytt, tidigare okänt coronavirus vara orsaken till fall av lunginflammation i Kina. I början av 2020 spred sig covid-19-pandemin snabbt

18.11.2020

Räddningsväsendet får kunskapsledd verksamhet

Finansministeriet beställde projektet En nationell plattform för kunskapsledning och datahantering av DigiFinland. Projektet genomför en teknisk plattformslösning som möjliggör en samlad sammanställning och rapportering av

30.11.2020

God praxis och goda erfarenheter delas i Virta-projektets nätverk för informationsledning

Vid Virta-projektets nätverksmöten för informationsledning presenterar välfärdsområdena under senhösten utsikter för sina regionala utvecklingsprojekt för informationsledning. Syftet med de korta informationssessionerna är att regionerna ska

02.11.2020

Nytt projekt Elektronisk arkivering inleds på DigiFinland

I oktober 2020 inleds det nya nationella projektet Elektronisk arkivering på DigiFinland. Projektet stöder och styr regioner som implementerar arkivering av gamla social- och hälsovårdsuppgifter

30.10.2020

Produktionsuppdatering i Omaolo: fem nya välbefinnandecoachningar och en -granskning samt innehåll på engelska

I Omaolo gjordes den 29.10.2020 en produktuppdatering, varmed en ny välbefinnandekontroll, fem välbefinnandecoachningar och övervakning av förhöjt blodtryck lades till tjänsten. Omaolo expanderade också med nytt

29.10.2020

Stödtjänstlösningar för effektiv användning – MDB:s Suomi.fi-tjänster stöder organisationernas serviceprocesser

I augusti inledde DigiFinland ett ännu tätare samarbete med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB). Samarbetet har pågått sedan 2018. Med DigiFinland främjar vi en

15.10.2020

Ändringar i sammansättningen av bolagets styrelse

Taru Kuosmanen, direktör för Tammerfors stads serviceområde för social- och hälsovårdstjänster, har valts till medlem i DigiFinlands styrelse från och med den 1 oktober 2020.

12.10.2020

De nya karantänanvisningarna för corona uppdateras i Omaolo torsdagen den 15 oktober

Karantäntiden i anslutning till corona har förkortats till 10 dagar idag den 12 oktober 2020. Ändringen av anvisningen från Institutet för hälsa och välfärd (THL)

01.10.2020

SoteDigi är nu DigiFinland Oy

Finanspolitiska ministerutskottet förordade i juni en ändring av namnet SoteDigi Oy för att på ett mer neutralt sätt beskriva bolagets branschöverskridande bransch. Bolagets nya namn,

30.09.2020

Jourhjälpen 116117 är en tjänst för brådskande social- och hälsoproblem

Största delen av finländarna omfattas redan av Jourhjälpen 116117. Tjänsten är avsedd för brådskande, icke-nödsituationer, särskilt under jourtid. Jourhjälpen 116117 är en avgiftsfri rådgivnings- och

05.08.2020

Mirva Antila utsedd till verkställande direktör för SoteDigi Oy

Posten som verkställande direktör för SoteDigi Oy tillträds 10.8.2020 av EM Mirva Antila. Hon har 25 års erfarenhet av ledaruppgifter inom teknologibolag, utveckling av den

29.05.2020

Kartläggning av kommunernas och sjukvårdsdistriktens gamla klient- och patientdatasystem samt gamla elektroniska uppgifter

SoteDigi Oy genomför en kartläggning i anslutning till arkiveringen av gamla elektroniska uppgifter. Kartläggningen riktar sig till representanter för kommunernas och sjukvårdsdistriktens ledning, IT-administration samt

Prenumerera på nyhetsbrevet (endast på finska)

När du prenumererar på nyhetsbrevet får du varje månad aktuell information om pågående projekt i vårt bolag och om andra aktuella frågor