Arkiv: Aktuellt

14.03.2023

Blogg: Har oro ett pris?

Digitaliseringen ses som en lösning för social- och hälsovårdssektorn som nu genomgår en förändring. Vi hoppas på en lättnad för resursutmaningarna som hastigt blir allt

13.03.2023

Kom med på Informationshanteringstjänsternas kundforum

DigiFinlands Informationshanteringstjänster ordnar ett kundforum 19.4.2023 kl. 9–11. Vi behandlar aktuella saker som berör elektronisk arkivering och integration. Forumet riktas till kontaktpersonerna för områdenas elektroniska

06.03.2023

AuroraAI-projektet skapade en grund för människocentrerad informationsledning med öppen modellering

DigiFinlands AuroraAI-projekt avslutades i slutet av år 2022. DigiFinlands AuroraAI-projekt var en del av AI-programmet AuroraAI som koordinerades av finansministeriet åren 2020–2022. Referenstagningar som genomförts

13.03.2023

DigiFinlands tjänst Elektronisk arkivering erbjuder stöd för arkivering av social- och hälsovårdsuppgifter

Tjänsten Elektronisk arkivering stöder kundorganisationerna i att arkivera social- och hälsovårdsuppgifter på ett ändamålsenligt och datasäkert sätt. Arkiveringstjänsten kan utnyttjas i hela arkiveringsprocessen, från planering

01.03.2023

Cirrus-projektet går vidare till diskussioner om dataskyddsfrågor

Projektet för utveckling av dataskyddet för molntjänster Cirrus har övergått till dialog- och förhandlingsfasen. Den 27.1.2023 ordnades ett Kick off-distansmöte för projektets intressentgrupper. Under evenemanget

Sitra och DigiFinland inför en demokratisk innovation till Finland – Polis-plattformen möjliggör en ny slags diskussion

Polis är en nätplattform som bygger på öppen källkod och syftar till att möjliggöra ett konstruktivt utbyte av åsikter kring ett valt tema. Användningen av

Blogg: Att utnyttja det goda förnuftigt

Finlands social- och hälsovårdsområde inklusive räddningsväsendet omorganiserades den 1 januari 2023, när de nya välfärdsområdena inledde sin verksamhet. Förändringen är stor och alla dess konsekvenser

01.02.2023

Tietojohtaja.fi är en heltäckande tjänst för informationsledning

DigiFinlands tjänst Tietojohtaja.fi är lösningen på organisationens informationsledningsutmaningar. Tjänsten omfattar hela dataproduktionsprocessent och en tjänst för kontinuerligt underhåll. Tjänsten lanserades hösten 2022. Tietojohtaja.fi-tjänsten möjliggör ett

28.02.2023

Riksomfattande tjänster som främjar välfärd och hälsa

Målet för det digitala servicekonceptet för främjande av välfärd och hälsa (Hyte) är att sammanställa välfärds- och hälsofrämjande service i ett riksomfattande serviceutbud. I helheten

01.02.2023

Den elektroniska familjecentrets tjänst Omaperhe har publicerats

DigiFinlands tjänst Omaperhe har publicerats och tjänsten tas i bruk i välfärdsområdena och i Helsingfors under 2023. Efter att Omaperhe tagits i bruk börjar de

19.01.2023

Omaolos versionsuppdatering den 18 januari 2023 förbättrar funktionen och vyn i invånarens användargränssnitt

I tjänsten Omaolo har det gjorts flera önskade och nödvändiga uppdateringar som förbättrar vyn för invånarens användargränssnitt och tjänstens funktion. I den nya versionen av

05.01.2023

Blogg: Tillsammans mot det nya

I önskningarna för det nya året dyker det upp välkända fraser om en ny början och att lämna det gamla bakom sig. För många är

Prenumerera på nyhetsbrevet (endast på finska)

När du prenumererar på nyhetsbrevet får du varje månad aktuell information om pågående projekt i vårt bolag och om andra aktuella frågor.