Arkiv: Aktuellt

29.11.2023

Nya Omahelpperi.fi – tillförlitlig information och stöd för unga i olika skeden av livet

Omahelpperi är en webbtjänst som samlar information, stöd och tjänster om hälsa, välbefinnande och människorelationer för unga på en webbadress: omahelpperi.fi. Syftet är att tjänsten

21.11.2023

Den separata symtombedömningen för coronavirusinfektion försvinner från Omaolo

Den separata symtombedömningen för coronaviruset försvinner från Omaolo den 21.11.2023. I Omaolo finns andra symtombedömningar med vilka man kan bedöma tillståndet och hjälpbehovet även vid

17.11.2023

Om du misstänker en könssjukdom, gör Omaolo!

Könssjukdomar har blivit vanligare under den senaste tiden i synnerhet i Nyland.Enligt HUS meddelande har antalet gonorréinfektioner i Finland fördubblats sedan år 2021. År 2022

08.11.2023

Nytt videoinnehåll på webbtjänsten Omaperhe

Under den gångna sommaren och hösten har man lagt till nytt videoinnehåll i Omaperhe som berikar tjänstens utbud. Man vill särskilt erbjuda invånarna korta och

Ungas Omahelpperi publiceras i november

Omahelpperi är en nationell webbtjänst som samlar information, stöd och tjänster för unga på en och samma adress. DigiFinland har aktivt utvecklat Omahelpperi tillsammans med

04.10.2023

Tarmoa – Välbefinnande i vardagen

Tjänsten Tarmoa har som mål att det är lätt för både kunder och vårdpersonal att hitta tjänster och funktioner som främjar välbefinnandet, arbets- och funktionsförmågan,

03.10.2023

Internationellt samarbete inom Cirrus-projektet

Evenemanget EURITAS Summit som ordnades i september samlade experter på molntjänster från olika delar av Europa. Under evenemanget berättade man om de senaste utvecklingstrenderna i

Tietoevry Tech Services har valts till leverantör av DigiFinlands ICT-plattformstjänster

DigiFinland har valt Tietoevry Tech Services som samarbetspartner för att leverera ICT-plattformstjänsterna för de digitala tjänster som produceras samt för personalens grundläggande informationstekniktjänster. Samarbetets mål

25.09.2023

Ibruktagandet av Omaperhe framskrider i snabb takt

Omaperhe används nu i fyra områden och före utgången av 2023 utvidgas servicen till flera nya områden.

Omaperhe är en nationell webbtjänst och databank som utvecklats av DigiFinland. Tjänsten samlar tjänster avsedda för barnfamiljer och fokuserar särskilt på förutseende kommunikation och handledning samt rådgivning och handledning i det inledande skedet.

Allt fler får hjälp via Omaolo och undviker köande på hälsostationen

Misstankar om könssjukdomar och halsont frågas om i Omaolo-webbtjänsten.

Omaolo är en landsomfattande elektronisk kanal för tjänster och ärendeskötsel inom hälso- och sjukvård, socialväsendet och mun- och tandvården, och som stöder egenvård samt hänvisar till ändamålsenlig hjälp, vid behov. I Omaolo ingår bland annat olika symtomenkäter, hälsokontroller, servicebedömningar och välbefinnandecoachningar.

07.09.2023

Blogg: Den medicintekniska produkten utmärker sig genom sin pålitlighet

Pålitlighet utgör en absolut grund för digitala tjänster. Social- och hälsovårdsområdet erbjuder ett brett utbud av tjänster med varierande egenskaper och priser. Det kan vara svårt att avgöra vilken tjänst som är fungerande, pålitlig och kompatibel. Tjänstens standard- och auditieringsanteckningar är till hjälp och utgör en garanti för tjänstens kvalitet.

Omavire hjälper att utvärdera den egna arbets- och funktionsförmågan

Omavire är en digital tjänst för personer i arbetsför ålder för självutvärdering av arbets- och funktionsförmågan. Tjänstens första utvecklingsfas, den inledande kartläggningen av arbets- och

Prenumerera på nyhetsbrevet (endast på finska)

När du prenumererar på nyhetsbrevet får du varje månad aktuell information om pågående projekt i vårt bolag och om andra aktuella frågor.