Archive: Aktuellt

21.06.2022

Nya egenskaper i tjänsten Hoidonperusteet.fi

Tjänsten Hoidonperusteet.fi, som stöder de vårdanställda inom hälso- och sjukvården i bedömningen av vårdbehovet, fick nya egenskaper den 21 juni 2022. I och med uppdateringen

09.06.2022

Kommunerna har relativt bra beredskap för digitaliseringen av den byggda miljön

Enligt DigiFinlands kartläggning har kommunerna relativt bra digital beredskap för planläggning och bygglov: I 4 procent av kommunerna är situationen god, i 72 procent måttlig

31.05.2022

Omaperhe-tjänsten pilottestas nästa höst

Det riksomfattande elektroniska familjecentret byggs som bäst. Som namn på helheten som betjänar familjer har man valt Omaperhe (omaperhe.fi). Liksom ett fysiskt familjecenter samlar ett

25.05.2022

Tjänsten Omaolo uppfyller ännu strängare säkerhets- och prestandakrav

Den 16 maj 2022 beviljades DigiFinlands tjänst Omaolo CE-certifikat enligt kraven i EU-förordning 2017/745 (MDR). För de invånare och den hälso- och socialvårdspersonal som använder

24.05.2022

AuroraAI:s nya tjänst hjälper unga som är bekymrade

Det andra året av DigiFinland Oy:s AuroraAI-projekt har pågått i cirka fyra månader.  År 2022 har man i AuroraAI-projektet lyft fram en tjänst som går

26.04.2022

DigiFinland främjar övergången till molntjänster

Målet med det nya projektet för att utveckla dataskyddet i molntjänster och avtalsvillkoren för den offentliga förvaltningen är att påskynda övergången till molntjänster genom att

14.03.2022

Hoidonperusteet.fi – kvalitet och effektivitet i bedömningen av vårdbehovet 

Den öppna och avgiftsfria tjänsten Hoidonperusteet.fi som är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal, publicerades i december 2021. Hoidonperusteet.fi stöder hälso- och sjukvårdspersonalen i bedömningen av

02.03.2022

Finanspolitiska ministerutskottet drog upp riktlinjer för att bredda ägarbasen av DigiFinland till välfärdsområdena

Finanspolitiska ministerutskottet har förordat att det statsägda DigiFinland Ab:s ägarbas breddas till välfärdsområdena, HUS-sammanslutningen och Helsingfors stad från och med den 1 januari 2023. Finansministeriet,

22.02.2022

Projektet Ryhti Muutostuki dras igång som en del av Miljöministeriets projekt Ryhti

I början av 2022 anslöt sig DigiFinland till Miljöministeriets projekt Ryhti. Bolaget stöder projektet Ryhti genom projektet för förändringsstöd (Ryhti Muutostuki), vars mål är att

Ett mer människoorienterat servicenät med hjälp av artificiell intelligens – det nationella programmet för artificiell intelligens AuroraAI har en allt större inverkan

DigiFinland deltar genom sitt projekt i AuroraAI-programmet även 2022. Programmets mål är att genomföra en människoorienterad verksamhetsmodell och teknologi som stöder modellen, för att betjäna

19.11.2021

Upphandlingsannonsen för den gemensamma upphandlingen i projektet Elektronisk arkivering har nu publicerats

Till den gemensamma upphandlingen av arkivering av gamla social- och hälsovårdsuppgifter som genomfördes av DigiFinland anslöt sig ett betydande antal social- och hälsovårdsorganisationer. Upphandlingens totala

10.11.2021

Helheten Elektroniskt familjecenter går framåt – i den första delen betjänas personer med familj och personer som håller på att bilda familj

Målet med det elektroniska familjecentret är att sammanställa tjänster avsedda för barnfamiljer. Tjänsten gör det lättare för boende att hitta tjänster och information om ämnet.

Prenumerera på nyhetsbrevet (endast på finska)

När du prenumererar på nyhetsbrevet får du varje månad aktuell information om pågående projekt i vårt bolag och om andra aktuella frågor