Arkiv: Aktuellt

10.05.2024

Det elektroniska familjecentret för vårdpersonal – en lösning för vårdpersonalen och samarbetet inom familjecenterarbetet

Tjänsten Det elektroniska familjecentret för vårdpersonal har publicerats den 15.4.2024. Tjänsten förbättrar genom sina funktioner informationsdelningen och samarbetet mellan vårdpersonalen inom familjecenterarbetet. Det elektroniska familjecentret

03.04.2024

Kan digitala tjänster vara enkla och tillgängliga för alla – Tips till planerarna samlas in via samarbete

Forskningsprojektet DigiIN samlar tillsammans med FPA, DigiFinland och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata in tips särskilt för dem som planerar offentliga digitala tjänster om hur tjänsterna kan planeras så att de lämpar sig för alla slags användargrupper.

03.04.2024

Antalet fall av könssjukdomar ökar i Europa – Omaolo erbjuder en symtombedömning med låg tröskel om man misstänker att man har smittats av könssjukdomar

Smittorna av könssjukdomar ökar i hela Europa, berättar ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) i sin färska publikation. År 2022 ökade antalet fall av könssjukdomar betydligt. Enligt ECDC:s rapport ökade gonorréfallen med 48 procent, syfilisfallen med 34 procent och klamydiafallen med 16 procent jämfört med året innan.

04.03.2024

Presentation av webbtjänsten Omahelpperi för unga

Omahelpperi har sammanställt tillförlitlig information, stöd och tjänster som lämpar sig för de ungas livssituationer på en och samma adress. Att nå målgruppen är viktigt när det gäller att göra webbtjänsten känd. Som stöd för detta har man nu producerat nya videor och ett digitalt spel om innehållet i Omahelpperi för undervisningsändamål. Omahelpperi publicerades i november 2023 och kan tas i bruk av välfärdsområdena och Helsingfors stad.

04.03.2024

Hoidonperusteet.fi kräver inloggning fr.o.m. 19.3.

Den öppna användningen av tjänsten Hoidonperusteet.fi upphör den 19.3.2024 och framöver används tjänsten endast av de områden som har ingått ett avtal om att använda tjänsten med DigiFinland. Den vårdpersonal som använder tjänsten ska i fortsättningen logga in.

04.03.2024

Fem år fyllda av utveckling för Omaolo

I februari 2024 fyllde Omaolo fem år. Servicen har ända från början fokuserat på kontinuerlig utveckling, tillförlitlighet och patientsäkerhet. För närvarande satsar man i Omaolo särskilt på kundupplevelsen och servicens effektivitet. Utredningen om Omaolos effektivitet som genomfördes hösten 2023 visade att fungerande patienthandledningsprocesser är en förutsättning för att uppnå effektivitet.

04.03.2024

Jourhjälpen 116117-chatt – ny kontaktkanal till en bekant tjänst

En chatt har varit en önskad kontaktkanal till Jourhjälpen 116117. DigiFinland har vid sidan av Jourhjälpens telefontjänst utvecklat en chatthelhet som områdena lätt kan ta i bruk.

22.02.2024

Förordningen om medicintekniska produkter stärker förtroendet och patientsäkerheten
– EU-förordningens övergångstider förpliktar tillverkarna redan denna vår

Förordningen om medicintekniska produkter uppfyller den moderna, digitaliserade hälso- och sjukvårdens behov och garanterar produkternas patientsäkerhet. Enligt direktivet som föregick förordningen ska tillverkare av medicintekniska

22.02.2024

Pilotprojektet för Tarmoa-tjänsten inleds

Tarmoa är en webbtjänst för främjande av hälsa och välfärd och med hjälp av vilken tjänster och funktioner som främjar välfärd och hälsa i välfärdsområdet,

25.01.2024

Det elektroniska familjecentret: utvecklat genom starkt samarbete – i bruk med kompetent stöd

Som stark grund för Det elektroniska familjecentret ligger ett långsiktigt utvecklingssamarbete med områdena och partner. Som ett resultat av det gemensamma skapandet kan webbtjänsterna Omahelpperi

30.01.2024

Om en tand värker eller plomb lossnar hjälper symtombedömningen för symtom eller skada i tänder eller mun i Omaolo dig vidare

Symtombedömningen för symtom eller skada i tänder eller mun i Omaolo som använts i ett år har redan visat sig vara nyttig. År 2023 fylldes

03.01.2024

Fetma blir vanligare i Finland – coachningen för viktkontroll i Omaolo erbjuder stöd för viktkontroll

Av THL:s nyligen publicerade undersökning Hälsosamma Finland framgår att fetma och bukfetma har blivit vanligare bland personer i arbetsför ålder, dvs. 20–64-åringar. Cirka 1,2 miljoner

Prenumerera på nyhetsbrevet (endast på finska)

När du prenumererar på nyhetsbrevet får du varje månad aktuell information om pågående projekt i vårt bolag och om andra aktuella frågor.