24.06.2024

Uusi verkosto edistää SOTE-tekoälyä

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt SOTE-tekoälyn hyödyntämisen ekosysteemin. DigiFinland toimii ekosysteemin käytännön toiminnan koordinaattorina.

SOTE-tekoälyn ekosysteemi on muun muassa viranomaisten, tutkijoiden sekä suomalaisten ja kansainvälisten yritysten yhteinen verkosto kokeiluhankkeiden toteuttamiseen ja kokemusten levittämiseen. Ekosysteemin maksuttomaksi jäseneksi voivat ilmoittautua kaikki yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatiot, kuten hyvinvointialueet, muut julkisen hallinnon toimijat, teknologiatoimittajat, tutkimusorganisaatiot sekä järjestöt ja liitot.

Tekoälyn hyödyntämisellä on laajoja mahdollisuuksia sosiaali- ja terveysalalla. Käytännön toteutukset liittyvät esimerkiksi hoitovirheiden vähentämiseen, raportointiin ja palvelutarvearviointiin. Ekosysteemin tavoitteena on tekoälyteknologioiden mahdollisimman nopea ja vaikuttava käyttöönotto palvelujen turvallisuus ja yksityisyyden suoja säilyttäen. Tekoälyn tehokkaalla hyödyntämisellä turvataan laadukkaat palvelut asiakkaille sekä autetaan ammattihenkilöitä heidän työssään ja vapautetaan aikaa tärkeimpiin tehtäviin sekä asiakkaiden henkilökohtaiseen kohtaamiseen.

Ekosysteemin pohjana toimii DigiFinlandin tuottama ja sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiantona tehty selvitys, jossa koottiin yhteen sosiaali- ja terveydenhuollon olennaisimpia tekoälyn käyttötapauksia sekä tunnistettiin niiden kehittämisen edellytyksiä. Sosiaali- ja terveysministeriö käynnistää syksyllä 2024 avustushaun lupaavimpien käyttötapausten kehitysprojekteista.

– Nyt alkava verkostoyhteistyö on konkreettinen jatko aiemmin tekemällemme selvitykselle tekoälyn hyödyntämisestä hyvinvointialueilla ja tuo yhteen kaikki toimijat. Osaaminen ja eri näkökulmat tulevat laajasti hyödynnetyksi, mikä erityisesti tekoälyn nopeassa ja laaja-alaisessa kehityksessä on tärkeää, DigiFinlandin toimitusjohtaja Mirva Antila sanoo.

Tavoitteena on, että ekosysteemissä alan toimijat ratkovat yhdessä SOTE-tekoälyn hyödyntämiseen liittyviä kysymyksiä. Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistämässä toimintaa muun muassa tekoälyn hyödyntämisen vaikutusten arvioinnin ja riskien hallinnan osalta.

Ekosysteemin koordinaatiosta vastaavat yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, HUS-yhtymä, DigiFinland Oy ja UNA Oy, jotka tuovat oman tekoälyyn liittyvää toimintansa ja osaamisensa ekosysteemin osaksi. DigiFinland toimii ekosysteemin käytännön toiminnan koordinaattorina.

Ekosysteemin toiminnasta voi lukea lisää osoitteessa https://digifinland.fi/sote-tekoalyn-ekosysteemi. Sivuston kautta organisaatiot voivat liittyä ekosysteemin jäseneksi. Sivuilta voi myös tilata uutiskirjeen, jossa kerrotaan sosiaali- ja terveysalan tekoälykehityksen ajankohtaisimmat uutiset.

Selvitys: Tekoäly hyvinvointialueilla: sosiaali- ja terveydenhuollon käyttötapaukset ja kansallinen edistäminen

Lisätietoja:
Jenny Vuollet
johtaja, Kehittäminen ja kokeilut
DigiFinland Oy
p. 050 414 7545