Aktuellt

24.02.2021

Ny webbinlärningsmiljö i DigiFinland

DigiFinlands nya inlärningsmiljö har öppnats på adressen koulutus.digifinland.fi. Inlärningsmiljön erbjuder olika kurser och utbildningar med anknytning till DigiFinlands verksamhet. Kurserna kan avläggas av personer som bjudits

22.02.2021

Bloggar: Digitaliseringssprånget kräver systematiskt och långsiktigt arbete

DigiFinland planerar och skapar plattformar som grundar sig på öppna gränssnitt och arkitektur. Målet är att aktörerna i ekosystemet lätt ska kunna ansluta sig till

16.02.2021

Bloggar: Dialog som grundar sig på ett arbetsprov i upphandlingsprocessen lyfte fram sakkunskapen

Hösten 2020 ordnade DigiFinland en offentlig konkurrensutsättning med målet att hitta ett sakkunnigt team för användbarhetstestning för digitala produkter och tjänster. Vi valde ett påskyndat

29.01.2021

Integration av tidsbokningssystemet Vihta i Omaolo

Man har integrerat tidsbokningssystemet Vihta i Omaolo med syftet att ur både invånares och social- och hälsovårdspersonalens synvinkel göra det smidigare att hänvisa personer till

13.01.2021

DigiFinland stöttar områdena vid beredningen av social- och hälsovårdsreformen

DigiFinland stödjer regionala projekt som främjar beredningen av strukturreformen inom social- och hälsovården i att förnya och förenhetliga verksamhetssätten och processerna med hjälp av digitala

08.12.2020

Nytt i Omaolo – Vårdnadshavare kan uträtta ärenden för sina barn i bedömningen av symtom på coronavirussjukdom 

Från och med den 7 december 2020 kan vårdnadshavare uträtta ärenden för sina 1–14-åriga barn i Omaolo. Det faktum att ärenden kan uträttas för en

09.12.2020

Bloggar: Coronablinkern uppstod under hård tidspress – det gemensamma målet sporrade

I december 2019 konstaterades ett nytt, tidigare okänt coronavirus vara orsaken till fall av lunginflammation i Kina. I början av 2020 spred sig covid-19-pandemin snabbt

18.11.2020

Räddningsväsendet får kunskapsledd verksamhet

Finansministeriet beställde projektet En nationell plattform för kunskapsledning och datahantering av DigiFinland. Projektet genomför en teknisk plattformslösning som möjliggör en samlad sammanställning och rapportering av

20.11.2020

Bloggar: Fungerande informationsledning behöver flera aktörers arbete och stöd

Ännu för ett år sedan rörde sig 76-åriga Eeva ivrigt i naturen och mådde allmänt bra och vid behov tog hon kontakt med social- och

30.11.2020

God praxis och goda erfarenheter delas i Virta-projektets nätverk för informationsledning

Vid Virta-projektets nätverksmöten för informationsledning presenterar välfärdsområdena under senhösten utsikter för sina regionala utvecklingsprojekt för informationsledning. Syftet med de korta informationssessionerna är att regionerna ska

02.11.2020

Nytt projekt Elektronisk arkivering inleds på DigiFinland

I oktober 2020 inleds det nya nationella projektet Elektronisk arkivering på DigiFinland. Projektet stöder och styr regioner som implementerar arkivering av gamla social- och hälsovårdsuppgifter

30.10.2020

Produktionsuppdatering i Omaolo: fem nya välbefinnandecoachningar och en -granskning samt innehåll på engelska

I Omaolo gjordes den 29.10.2020 en produktuppdatering, varmed en ny välbefinnandekontroll, fem välbefinnandecoachningar och övervakning av förhöjt blodtryck lades till tjänsten. Omaolo expanderade också med nytt

Prenumerera på nyhetsbrevet (endast på finska)

När du prenumererar på nyhetsbrevet får du varje månad aktuell information om pågående projekt i vårt bolag och om andra aktuella frågor.