09.12.2022

Blogi: Muutos ajaa kehittämään ja kehittymään

Vuosi 2022 on ollut DigiFinlandilla erityisen kiinnostavaa aikaa, sillä tulevat omistaja-asiakkaamme ovat suuren muutoksen pyörteissä. Me DigiFinlandilla olemme tehneet tätä muutosta yhdessä asiakkaidemme rinnalla, jotta voimme vastata hyvinvointialueiden, Helsingin ja HUSin muuttuviin tarpeisiin mahdollisimman hyvin. Olemme mukauttaneet toimintaamme, panostaneet integraatioihin ja kehittäneet palveluitamme siten, että voimme kattavasti tukea hyvinvointialueita, Helsinkiä ja HUSia omassa toiminnassaan.

Uudenlaisen tilanteen edessä DigiFinland on kehittänyt palveluita ja uusia ratkaisuja ripeällä tahdilla. Sote-asiakkuuksien segmentointiin kehitetyn Omasuuntima-palvelun ensimmäinen DigiFinland-versio julkaistiin marraskuussa ja sen käyttöönotot ovat edenneet omistaja-asiakkaiden parissa vilkkaasti. Sähköisen perhekeskuksen ensimmäinen valmis kokonaisuus, Omaperhe, julkaistaan niin ikään loppuvuodesta ja saadaan omistaja-asiakkaiden käyttöön vuoden 2023 alussa. Myös integraatio- ja robotiikka-alustat ovat tuotannossa, joten DigiFinland voi nyt tarjota tiedonhallinta- ja integraatiopalveluita ketterämmin. Lisäksi tulossa ovat muun muassa Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) palvelukonsepti sekä Työ- ja toimintakyvyn digitaalinen itsearviointi -projekti, jotka ovat parhaillaan esiselvitysvaiheessa.

Hyvinvointialueiden, Helsingin ja HUSin asiantuntijat ovat kaiken kiireen keskellä osallistuneet palveluiden yhteiskehittämiseen ihailtavan aktiivisesti. Käyttäjälähtöisten palveluiden kehittämisessä on tärkeää, että asiakkailla on mahdollisuus vaikuttaa myöhemmin käyttöönotettavien palveluiden sisältöihin ja toiminnallisuuksiin. Asiakkaiden tarjoaman työpanoksen ansiosta olemme saaneet erittäin arvokasta, aitoa käyttäjäkokemusta kehittämisen tueksi. On ollut hienoa kuulla alueiden onnistumistarinoita DigiFinlandin palveluista.

Tilanteet ja kypsyystasot alueilla ovat hyvin erilaisia, joten tavoitteenamme on kehittää ratkaisumme huomioimaan mahdollisimman tasapuolisesti niiden yksilölliset tarpeet. Muutoksen keskellä on kuitenkin pitänyt hyväksyä, että ihan kaikkea ei ole mahdollista ennakoida. Usein meille ei ole tarjolla valmista tietoa kehittämistyömme pohjaksi, vaan meidän on myös tehtävä oletuksia siitä, millaista omistaja-asiakkaidemme toiminnasta jatkossa muotoutuu.

Alati muuttuvassa tilanteessa olemme joutuneet katselemaan toimintojamme ja kehittämistyötämme aivan uusista näkökulmista. Koen, että kehittämistyön suola on juuri siinä, että maailma muuttuu ja tarjoaa aina uusia ideoita ja mahdollisuuksia. Monesti parhaat uudet ideat tulevat suoraan asiakkailta. Omasuuntima on hyvä esimerkki alueella kehitetystä erinomaisesta ratkaisusta, joka kehittyi ensin paperilomakkeesta sähköiseksi lomakkeeksi ja edelleen DigiFinlandille siirryttyään kansalliseksi digipalveluksi. Toivon, että löydämme jatkossa lisää tällaisia alueilla kehitettyjä ratkaisuja, joita pääsisimme jatkokehittämään kansallisiksi palveluiksi.

Jenny Vuollet
Johtaja, hankkeet ja kehitys
DigiFinland