26.04.2021

Blogi: Kriisi muokkaa yhteiskuntaa – miten varmistamme sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan?

”Ihmiskunta on nyt globaalin kriisin edessä, joka on ehkä sukupolvemme suurin kriisi. Ihmisten ja hallitusten tekemät päätökset lähiviikkoina muokkaavat maailmaa todennäköisesti vielä tulevinakin vuosina. Ne muokkaavat paitsi terveydenhuoltojärjestelmämme myös talouttamme, politiikkaamme ja kulttuuriamme. Meidän on toimittava nopeasti ja päättäväisesti. Lisäksi meidän on otettava huomioon toimintamme pitkäaikaiset seuraukset.” Yuval Noah Harari kirjoitti näin 20.3.2020 Financial Times lehdessä.

Kriiseillä on tapana muokata yhteiskuntaa ja niin on käynyt nytkin. Olemme ottaneet valtaisan loikan digitalisaatiossa ja luoneet uusia palveluita, joita ei voida tarjota ilman kehittyneen tietoyhteiskunnan palveluja. Tämä asettaa uudenlaisia haasteita varautumiselle. Jos luomme ratkaisuja, joita ei voida korvata varamenettelyin, kuinka toimimme jos vaadittava infrastruktuuri ei toimi tai toisesta järjestelmästä muodostuu riippuvuus?

Yksityisyyden suojan toteutuminen

Yuval Noah Harari ottaa kantaa myös yksityisyyden suojan toteutumiseen. Näin tekee myös Professori Luciano Floridi Oxfordin yliopistosta. Hän on tehnyt pitkään töitä digitaalisen filosofian ja etiikan parissa Oxforin yliopistossa, jossa hänellä on laboratorio johdettavanaan. Morley ja Floridi kirjoittivat artikkelin maineikkaaseen The Lancet julkaisuun aiheella An ethically mindful approach to AI for health care. Artikkelissa nostetaan esiin huolenaiheita, jotka mahdollistavat jopa syrjivän kohtelun, väärän hoidon, virheelliset diagnoosit ja useiden yksityisyyden suojan luokkaukset. Morleyn ja Floridin artikkelissa julkaistiin myös eettiset ohjeet SARS-CoV-2-digitaalisille paikannus- ja jäljitysjärjestelmille.

Kaikki on pidettävä mukana

Nostan vielä esiin kolmannen haasteen: kaikki on pidettävä mukana. Ikääntyvä väestö ja tuloerot voivat mahdollistaa kehityksen, jossa kaikki eivät tavoita uusia digitaalisia palveluja. Henkilöt voivat jäädä palvelujen ulkopuolelle, jos heillä ei ole mahdollisuutta hankkia laitteita, joilla uutta teknologiaa voidaan käyttää tai heidän osaamisensa ei riitä uusien palvelujen käyttöön.
DigiFinlandin strategian mukainen sujuva ja yhdenvertainen Suomi varmistaa, että ratkaisuissa toteutuu tietosuoja-asetuksen mukainen sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja. Riskienarvioinnin avulla varmistetaan, että tekniset ja organisatoriset toimenpiteet toteutetaan riittävästi eikä henkilön oikeuksia ja vapauksia rajoiteta tarpeettomasti.

On myös tarpeen huolehtia, että suunniteltaessa digitaalisia palveluja, henkilöt voivat asioida myös palvelupisteessä ja ottaa yhteyttä sinne puhelimitse. Uudet teknologiat on turvattava erillisellä lainsäädännöllä, säännöstöillä ja periaatteilla. Näin kansainvälisille pilvipalveluille ja voittoa tavoitteleville yrityksille ei synny valta-asemaa eikä Morleyn ja Floridin maalaamat uhkakuvat toteudu.

Lähteet

Times, F. (2020). Yuval Noah Harari: the world after coronavirus.
Morley, J., & Floridi, L. (2020). An ethically mindful approach to AI for health care. Lancet (London, England), 395(10220), 254-255.
Morley, J., Cowls, J., Taddeo, M., & Floridi, L. (2020). Ethical guidelines for SARS-CoV-2 digital tracking and tracing systems. Available at SSRN 3582550.

Kirjoittaja

Jenni Siermala
Tietoturvapäällikkö