Aktuellt

21.06.2023

Den offentliga sektorn känner till fördelarna med molntjänster, men molnövergången är inte problemfri

Den offentliga sektorn i Finland sätter för närvarande 73 miljoner euro i molntjänster (2023). Detta framgick av Molnpotentialen, dvs. underprojektet PIPO, som genomfördes i början

DigiFinlands integrationstjänst erbjuder lösningar för automatisering av dataöverföring till ägarkunder

Kraven på kostnadseffektiv organisering av informationshantering och integrationstjänst ökar ständigt. DigiFinland erbjuder välfärdsområdena integrationstjänster för informationshanteringens behov. Integrationstjänsten främjar användningen av befintlig information och minskar

08.05.2023

Kartläggning av kommunernas tekniska sektor:
Nyttigt med digital teknologi och digitalt material men ytterligare stöd behövs

I mars-april 2023 genomförde DigiFinland en enkät om de anställdas digitala beredskap för planläggning och bygglov i kommunerna. Enkäten fick svar från hälften av kommunerna

Blogg: Den finländska hälso- och sjukvården behöver samarbeta med

Krisen inom den finländska hälso- och sjukvården kan inte ha passerat obemärkt. Vårdköerna ökar, hälso- och sjukvårdspersonalen belastas med en allt större börda och det

05.05.2023

DigiFinlands årsberättelse och ansvarsrapport 2022 har publicerats

DigiFinlands årsberättelse och ansvarsrapport 2022 har publicerats. I helhet ger man de viktigaste uppgifterna om bolagets verksamhet 2022 samt rapport om bolagets ansvarsfullhet. Rapporten omfattar

03.05.2023

Jourhjälpen 116117 är en tjänst för 1,7 miljoner samtal

År 2022 tog tjänsten Jourhjälpen 116117 emot över 1,7 miljoner samtal. Om samtalen fördelas jämnt över årets alla timmar skulle de uppgå till nästan 200.

21.06.2023

Tjänsten Omasuuntima utvecklas tillsammans med klienterna

Kundrespons och reaktioner på den utgör grunden för utvecklingen av tjänsten Omasuuntima. I slutet av 2022 ombads de klienter som deltog i den gemensamma utvecklingen

26.04.2023

Utvecklingen av Helpperi framskrider – de första pilotprojekten inleds före sommaren

DigiFinlands elektroniska familjecenter är en serviceportal för välfärdsområdenas familjecenterverksamhet. Det elektroniska familjecentrets del unga kommer i fortsättningen heta Helpperi. Det är en webbtjänst som samlar

20.04.2023

Blogg: Tävling om experter

Konkurrensen inom vårt strategiskt viktigaste delområde är hård. I den konkurrensen måste vi ha klara mål, hållbara grundförutsättningar och vara i formtopp varje vecka. För att hålla fast vid det bästa teamet måste man arbeta för lagandan. Det är nödvändigt att sörja för redskapen, träningen, omsorgen och välbefinnandet. I tävlingen om bästa experter klarar man sig endast med genuin vilja att satsa på människor.

14.03.2023

Blogg: Har oro ett pris?

Digitaliseringen ses som en lösning för social- och hälsovårdssektorn som nu genomgår en förändring. Vi hoppas på en lättnad för resursutmaningarna som hastigt blir allt

13.03.2023

Kom med på Informationshanteringstjänsternas kundforum

DigiFinlands Informationshanteringstjänster ordnar ett kundforum 19.4.2023 kl. 9–11. Vi behandlar aktuella saker som berör elektronisk arkivering och integration. Forumet riktas till kontaktpersonerna för områdenas elektroniska

06.03.2023

AuroraAI-projektet skapade en grund för människocentrerad informationsledning med öppen modellering

DigiFinlands AuroraAI-projekt avslutades i slutet av år 2022. DigiFinlands AuroraAI-projekt var en del av AI-programmet AuroraAI som koordinerades av finansministeriet åren 2020–2022. Referenstagningar som genomförts

Prenumerera på nyhetsbrevet (endast på finska)

När du prenumererar på nyhetsbrevet får du varje månad aktuell information om pågående projekt i vårt bolag och om andra aktuella frågor.