Aktuellt

03.01.2024

Fetma blir vanligare i Finland – coachningen för viktkontroll i Omaolo erbjuder stöd för viktkontroll

Av THL:s nyligen publicerade undersökning Hälsosamma Finland framgår att fetma och bukfetma har blivit vanligare bland personer i arbetsför ålder, dvs. 20–64-åringar. Cirka 1,2 miljoner

03.01.2024

Blogg: Ett nytt sätt att påverka

I slutet av 2023 och i början av det nya året diskuteras många viktiga teman, både i Finland och globalt. Det händer enkelt att diskussionen

05.01.2024

Projektet Virta som har stött utvecklingen av informationsledningen inom välfärdsområdena avslutas i slutet av år 2023

Projektet Virta som social- och hälsovårdsministeriet finansierar håller på att avslutas. Projektet har genomförts under åren 2020–2023. Projektet var en del av det nationella programmet

03.01.2024

Omasuuntima – kundbemötanden på ett nytt sätt

Omasuuntima har utvecklats genom gott samarbete mellan välfärdsområdena som använder tjänsten, samt huvudanvändarna i Helsingfors stad. För att tjänsten ska kunna tas i bruk finns det ett koncept som anpassas till välfärdsområdena, samt stödmaterial för att garantera smidig användning. Med Omasuuntima identifieras kundrelationen inom social- och hälsovården och hen hänvisas till en lämplig serviceväg. Social- och hälsovårdens knappa resurser riktas samtidigt bättre.

22.12.2023

Ny efterlängtad egenskap: Hoidonperusteet.fi nu även på engelska

Tjänsten Hoidonperusteet.fi har uppdaterats i december 2023. I och med uppdateringen kan tjänstens innehåll och användargränssnittet nu förutom på finska och svenska även användas på

03.01.2024

Mångsidiga och framgångsrika test på Polis-plattformen

Under 2023 har man gjort ett pilotprojekt med Polis, en plattform för medborgarinflytande. Plattformen Polis har testats i välfärdsområdena med syftet att förbättra invånarnas möjligheter

19.12.2023

Ändringsarbeten i telefonnätsförbindelserna för Jourhjälpen 116117 utförs 9.1.2024

Jourhjälpen 116117 byter telefonnätsoperatör den 9.1.2024. Under ändringsarbetena kan det förekomma korta avbrott i telefontrafiken.

03.01.2024

Utredning om fördelarna med artificiell intelligens inom välfärdsområdenas social- och hälsovårdstjänster

DigiFinland genomför en utredning som social- och hälsovårdsministeriet begärt. Med utredningen vill man identifiera potentiella användningsändamål för artificiell intelligens inom social- och hälsovården i välfärdsområdena samt beskriva möjligheterna för att utnyttja artificiell intelligens. Arbetet inleddes i november 2023 och är avsett att slutföras i februari 2024.

07.12.2023

Blogg – Den nya utredningen avslöjar: Omaolo ger besparingar och en bättre serviceupplevelse för klienten

Minst tiotals euro lägre kostnader per patientkontakt, betydligt snabbare lösningar på klienternas oro och inbesparingar i vårdarnas arbetstid. Den nya utredningen avslöjar att alla dessa

19.12.2023

Kanta-certifiering för DigiFinlands tjänst Elektronisk arkivering

I välfärdsområdena har man identifierat cirka 850 system eller databaser som ska arkiveras och vars uppgifter borde arkiveras på behörigt sätt. Bäst lyckas detta med

07.12.2023

Den nya effektivitetsutredningen av Omaolo avslöjar den digitala tjänstens potential

Effektivitetsutredningen av Omaolo som publicerades i november 2023 visar att den digitala tjänsten kan spara vårdarnas arbetstid avsevärt. Undersökningen visade att de mest effektiva symtombedömningarna

15.12.2023

Avtalsförhandlingar med molnleverantörer pågår inom Cirrus-projektet – resultaten av den tekniska dialogen publiceras vid årsskiftet

Inom Cirrus-projektet inleddes avtalsförhandlingar med molnleverantörer i slutet av oktober. Förhandlingarnas mål är att hitta sätt att så effektivt som möjligt främja den offentliga förvaltningens

Prenumerera på nyhetsbrevet (endast på finska)

När du prenumererar på nyhetsbrevet får du varje månad aktuell information om pågående projekt i vårt bolag och om andra aktuella frågor.