04.03.2021

Omaolo-palvelu laajenee tämän vuoden aikana kattamaan lähes koko Suomen

Omaolo on kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu- ja asiointikanava, joka on käytössä jo noin 4 miljoonalla asukkaalla. Omaolon tavoitteena on sujuvoittaa asukkaan palvelupolkua sekä helpottaa ammattilaisen ja asukkaan arkea.

Omaolo on tullut tutuksi viimeisen vuoden aikana erityisesti koronavirustaudin oirearvion myötä. Omaolon käyttäjämäärät lähtivät räjähdysmäiseen kasvuun koronavirustaudin oirearvion julkaisemisen jälkeen ja oirearvio on edelleen suosituin Omaolon sisällöistä. Osa sairaanhoitopiireistä otti oirearvion viime vuonna nopeutetusti käyttöön helpottamaan koronapandemian aiheuttamaa painetta terveydenhuollossa. Kentältä onkin kuultu hienoja onnistumistarinoita koronavirustaudin oirearvion käytöstä koronatilanteen hoidossa!

Sairaanhoitopiirit ovat saaneet hakea tälle vuodelle lisärahoitusta valtiolta sote-rakenneuudistuksen edistämiseen. Omaolon käyttöönotto ja sen käytön laajentaminen ovat yksi rahoituksen kohteista. Osa sairaanhoitopiireistä ottaa Omaolo-palvelun kokonaan uutena palvelukanavana käyttöön, osa laajentaa alueellisesti sen kattavuutta ja osassa alueista Omaolon käyttöä laajennetaan muihin Omaolon sisältöihin koronaoirearvion pikakäyttöönoton jälkeen. Käyttöönottoprosessi ja käytön laajentaminen on aloitettu nyt 13 sairaanhoitopiirin kanssa.

Muutosvalmennuksesta puhtia käyttöönottoon

Omaolon käyttöönottoprosessiin kuuluu tärkeänä osana muutosvalmennus. Muutosvalmennuksen tavoitteena on auttaa uusia Omaolo-alueita onnistumaan uuden digitaalisen palvelun käyttöönotossa ja toteuttamaan käyttöönotto siten, että Omaolon hyödyt saadaan käyttöön tehokkaasti ja kattavasti. Omaolo on lääkinnällinen laite ja sen käyttö edellyttää käyttäjiltä taitoa käyttää sitä käyttötarkoituksen mukaisesti ja potilasturvallisesti. Muutosvalmennuksen ja koulutusten avulla alueellisiin prosesseihin paneudutaan lääkinnällisen laitteen laatukriteerien mukaisesti ja alueen erityispiirteet huomioiden.

Muutosvalmennuksessa huomioidaan myös ammattilaiskäyttäjien motivointi ja osallistaminen Omaolon käyttöönottoon. Valmennus tarjoaa konkreettisia keinoja ja työkaluja toiminnallisen muutoksen toteuttamiseen alueella, jotta Omaolo jalkautuu asukkaiden ja ammattilaisten arkeen sujuvasti. Muutos ei tapahdu itsekseen; DigiFinlandin asiantuntijoiden avustuksella prosessissa voidaan edetä askel kerrallaan, alueen tarpeita ja toiveita kuunnellen.

Omaolon käyttöönotto on iso satsaus alueelta. Osa sairaanhoitopiireistä on suunnitellut Omaolon käyttöönoton tapahtuvaksi jo ennen kesää ja osan käyttöönotot menevät syksyyn. Omaolon käyttöönottoprosessin edistämisen vastuu on Omaolon käyttöönottavalla alueelle, mutta DigiFinlandin käyttöönoton ja tuen asiantuntijat ovat apuna koko tämän prosessin ajan.

Tehdään se yhdessä!

Lue lisää aiheeseen liittyvää: DigiFinland mukana tukemassa alueita sote-rakenneuudistuksen valmistelussa