15.12.2020

DigiFinland mukana tukemassa alueita sote-rakenneuudistuksen valmistelussa

DigiFinland tukee sote-rakenneuudistuksen valmistelua edistäviä alueellisia hankkeita toimintatapojen ja prosessien uudistamisessa ja yhtenäistämisessä digitaalisten välineiden avulla (osa-alue kolme).  Viemme eteenpäin erityisesti neljää kokonaisuutta:

1. Omaolo.fi -palvelun käyttöönotot ja palvelun jatkokehittäminen

DigiFinland tukee alueita Omaolon käyttöönotoissa vuoden 2021 aikana. Alueet ovat itse määrittäneet käyttöönoton kokonaisuuden. Käyttöönottoja on kahdenlaisia:  

  • Omaolon käyttöönotto alueilla, joissa palvelua ei ole vielä käytössä lainkaan
  • Omaolon käytön laajentaminen alueella, esimerkiksi siirtyminen yhden oirearvion käytöstä koko Omaolo-palvelun käyttöön

Käyttöönoton lähtökohtana on aina alueelle iso toiminnallinen muutos, jota DigiFinland tukee (lue lisää Omaolon käyttöönotosta). Jokainen käyttöönotto suunnitellaan ja aikataulutetaan alueen kanssa yhteistyössä. Tavoitteena on, että vuonna 2021 toteutetaan kymmenen koko Omaolon käyttöönottoa ja kolme laajennettua käyttöönottoa. 

Omaolon jatkokehitys vuonna 2021 keskittyy erityisesti raportoinnin ja analytiikan kehittämiseen ja näiden käyttöönottojen läpivienteihin eri alueilla

  • Analytiikan ja raportoinnin osalta käynnistyy kehitysprojekti joulu-tammikuussa.
  • Uudet käyttöönotot sovitaan aluekohtaisesti erillisen suunnitelmien mukaan. 

2. Uudet integraatiot

Uusien integraatioiden avulla tuetaan alueita näiden tavoitteissaan kehittää digitaalisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita asukkaiden tarpeet ja digitaalinen palvelukokonaisuus huomioiden. Integraatioiden avulla sujuvoitetaan asukkaan omaehtoista hoitoon hakeutumista ja kevennetään ammattilaisen työkuormaa:

  • Ajanvarausintegraatiot: mahdollistaa oirearvion tulosten perusteella suoran ajanvarausmahdollisuuden asukkaalle tilanteissa, joissa käynti laboratoriossa tai esim. lääkärillä on tarpeen.
  • Kertomusintegraatiot: tavoitteena on laatia kansallinen rajapintamäärittely mm. tiivistelmien, kyselytulosten ja suunnitelmien siirtämiseksi asiakas- ja potilastietojärjestelmien sekä asiointipalvelujen välillä. Kansallinen määrittely mahdollistaa tulevaisuudessa sujuvamman potilaskertomusten laatimisen ja digitaalisten palveluiden nopeamman kehittämisen.
  • Etävastaanottointegraatiot: mahdollistaa Omaolon kautta sujuvan siirtymisen oikeaan etävastaanottojärjestelmään.

Integraatio -projektit käynnistyvät tammikuussa 2021 ja jatkuvat koko vuoden. Tällä hetkellä projekteissa on menossa suunnitteluvaihe, jonka aikana projektisuunnitelmat luonnostellaan ja hyväksytään. Projektien aloitustilaisuuksien ajankohdat ovat varmistuneet ja alla olevien linkkien kautta pääsee tutustumaan tilaisuuden sisältöön ja ilmoittautumaan tapahtumaan:

https://soteuudistus.fi/tapahtumat/2021-01-19/ajanvarausintegraatioprojektin-kick-off-tilaisuus

https://soteuudistus.fi/tapahtumat/2021-01-20/kertomusintegraatioprojektin-kick-off-tilaisuus

https://soteuudistus.fi/tapahtumat/2021-01-22/etavastaanottopalvelut-projektin-kick-off-tilaisuus

3. Sähköinen perhekeskus -projekti

Sähköinen perhekeskus -projektin tavoitteena on kehittää sähköinen alusta, josta löytyvät kootusti perheiden, nuorten ja lasten sähköiset palvelut, alueelliset tarpeet huomioiden. Projektin ensimmäinen vaihe toteutetaan vuoden 2021 aikana yhteistyössä alueiden sekä kansallisten toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. 

Loppuvuoden 2020 tavoitteena on projektin organisoituminen ja työryhmätyöskentelyn käynnistäminen. Projekti jakautuu useaan työryhmään, jotka työskentelevät työryhmälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti vuoden 2021 aikana. Käynnissä tai käynnistymässä olevia työryhmiä ovat tällä hetkellä: tekninen toteutus ja arkkitehtuuri-, sisältö,- ja hankintamalli-työryhmät.

Tavoitteena on päästä vuoden 2021 loppuun mennessä testaamaan ja pilotoimaan ensimmäisiä toteutuksia. 

4. Sähköinen arkistointi -projekti

Sähköinen arkistointi -projekti (tutustu projektiin tarkemmin) edistää vanhojen tietojen arkistointia kansallisesti vuosina 2020–2021 yhteistyössä niiden alueiden kanssa, jotka toteuttavat vanhojen tietojen arkistointia kyseisenä ajanjaksona. Lisäksi projektissa kehitetään Sähköisen arkistoinnin jatkuvan palvelun -konsepti palvelemaan ja tukemaan alueita vuoden 2021 jälkeen.

Projektissa on käynnissä yhteishankinnan sisällön määrittely, jossa seuraavana vaiheena on tietopyynnön valmistelu. Lisäksi projektissa on käynnistynyt pilottiprojekti yhteistyössä Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyskuntayhtymän (Soite) kanssa vanhojen terveydenhuollon tietojen arkistoimiseksi Kelan Vanhojen potilastietojen arkistoon.

Toteutamme projekteja tiiviissä yhteistyössä alueellisten hankeorganisaatioiden sekä kansallisten toimijoiden kanssa. Projektit toteutetaan vuoden 2021 aikana.

Lisätietoja

Jenny Vuollet, hankepäällikkö, integraatiot ja yhteentoimivuus
jenny.vuollet@digifinland.fi
050 414 7545