30.04.2024

Blogi: Tekoälyn potentiaali sote-sektorilla: DigiFinlandin selvitys valottaa mahdollisuuksia

DigiFinlandin tekemä ja sosiaali- ja terveysministeriön tilaama selvitys tekoälyn tulevaisuudesta sote-sektorilla Suomessa tarjoaa tietoa ja näkemyksiä päätöksentekijöille. Selvityksen tulokset osoittavat, että suomalaisilla sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioilla on valtava potentiaali tekoälyn hyödyntämisessä. Tekoäly ei tuo pelkästään mahdollisuuksia parantaa palveluja ja tehostaa toimintaa, vaan voi olla myös ratkaiseva askel kohti kestävämpää ja innovatiivisempaa terveydenhuoltoa.

Selvityksen tulosten valossa tekoälyn tarjoamiin mahdollisuuksiin sote-sektorilla kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Tekoäly voi auttaa ratkaisemaan monia alan haasteita, parantamalla hoitoprosesseja, ennakoimalla terveysongelmia ja mahdollistamalla yksilöllisemmän ja tehokkaamman palvelun tarjoamisen.

Työ aiheen parissa ei päättynyt selvityksen tekemiseen. Sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämä uusi tekoälyn ekosysteemi luo yhteisen foorumin, jossa viranomaiset, tutkijat ja yritykset voivat työskennellä yhdessä tekoälyn hyödyntämisen edistämiseksi alalla. Yhteistyöllä ja johdonmukaisilla toimenpiteillä voimme varmistaa, että Suomi pysyy kehityksen kärjessä sekä hyödyntää innovatiivisesti ja täysimääräisesti tekoälyn tarjoamat mahdollisuudet.

Myös Valtiontalouden tarkastusvaliokunta nosti vuosikertomuksessaan tekoälyn esille. Lausunnossa korostetaan tekoälyn potentiaalia terveydenhuollon kehittämisessä ja sillä nähdään rooli kustannusten hillinnässä, työvoiman saatavuudessa sekä paremman hoidon mahdollistamisessa. Lisäksi valiokunta painottaa, että tekoälyn eettisen ohjeistuksen kehittäminen on tärkeää ja kannustaa kansallista ohjausta tukemaan vastuullista tekoälyn käyttöönottoa sote-sektorilla.

DigiFinland on mukana ekosysteemissä ja odotamme innolla yhteistä tekemistä.

Tutustu selvitykseen täällä.

Juho Ylä-Rotiala
Kehityspäällikkö
DigiFinland