21.03.2024

Tuore selvitys tekoälyn hyödyntämisestä hyvinvointialueilla

DigiFinlandilla on valmistunut sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiantona tehty selvitys ”Tekoäly hyvinvointialueilla: sosiaali- ja terveydenhuollon käyttötapaukset ja kansallinen edistäminen”. Selvitys tehtiin yhteistyössä NHG Finlandin kanssa.

Selvityksessä löydetyistä käyttötapauksista pitkällä tähtäimellä lupaavimmat löytyivät hoitotyön tehostamisesta päätöksentekoa tukevan tekoälyn (”tukiälyn”) kautta sekä kansalaisten asiointia tukevien chatbot-ratkaisujen parista. Selvityksen mukaan välitöntä hyötyä saadaan tukipalveluiden osittaisesta automatisoinnista tekoälyn tarjoamien assistenttien avulla sekä pidemmällä tähtäimellä tekoälyn käyttämisestä sotejohtamisen ja ennaltaehkäisyn tukena.

Mahdollisuuksia löytyy myös sosiaalihuollossa, joskin siellä yleisemminkin tekoälyn käyttöönottoa hidastavat käytännön haasteet datan saatavuuden, organisaatioiden hyödyntämis- ja investointikyvyn ja epäselvän regulaation suhteen tulevat konkreettisesti esiin.

Tutustu selvitykseen: