Ajankohtaista

11.05.2021

Päivystysapu 116117 auttaa kiireellisissä terveysongelmissa jo lähes kaikkia suomalaisia

Piinaava vatsakipu, kissanpurema tai korkea kuume – mielessä epäily pitäisikö lähteä päivystykseen? Edellä mainituissa ja kaikissa kiireellisiin päivystysaikaisiin terveysongelmiin liittyvissä huolissa suurin osa suomalaisista voi

03.05.2021

Sähköinen arkistointi -projektin yhteishankinnan määrittely on valmistunut

DigiFinlandin Sähköinen arkistointi -projektiin sisältyvän yhteishankinnan määrittely on valmistunut. Projekti on edennyt hankintarenkaan perustamisen vaiheeseen, jossa toteutetaan (dynaaminen) hankintajärjestelmä vanhojen tietojen arkistoinnin toteuttamiseksi. DigiFinlandilla on

27.04.2021

Sähköinen perhekeskus on tulevien hyvinvointialueiden perhekeskustyön sähköinen palvelu vuodesta 2023 alkaen

Lapsi- ja perhepalveluiden uudistamisessa olennaisena osana ovat toimivat, ajantasaiset sähköiset palvelut. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma ja perhekeskustoimintamalli toimivat lähtökohtana Sähköiselle perhekeskukselle, jonka tavoitteena on yhteisen

28.04.2021

DigiFinland tukee etäpalveluiden kansallista yhdenmukaisuutta

Etäpalvelut ovat yleistyneet julkisissa sote-palveluissa erityisesti korona-aikaan. Käyttöön on otettu yhä enemmän videokuvaa hyödyntäviä etäpalveluita muiden aikaisempien sähköisten palveluiden rinnalle. Videokuvaa hyödyntäviä etäpalveluita tarjotaan moniin

26.04.2021

Blogi: Kriisi muokkaa yhteiskuntaa – miten varmistamme sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan?

”Ihmiskunta on nyt globaalin kriisin edessä, joka on ehkä sukupolvemme suurin kriisi. Ihmisten ja hallitusten tekemät päätökset lähiviikkoina muokkaavat maailmaa todennäköisesti vielä tulevinakin vuosina. Ne

27.04.2021

Hyvinvointialueiden tietojohtamisen nykytilaa kartoitettiin

Hyvinvointialueille on toteutettu tietojohtamisen nykytilan kartoitus. Kartoituksen tarkoituksena oli muodostaa kokonaisvaltainen näkemys hyvinvointialueiden tietojohtamisen nykytilasta ja kehitystarpeista, lisätä tietoutta tietojohtamisesta sekä tukea tietojohtamisen jatkuvaa kehittämistä.

30.03.2021

Blogi: Kansalliset sähköisen asioinnin tukipalvelut sujuvoittamassa sote-ammattilaisten ja kansalaisten arkea

Kansalliset sähköiset tukipalvelut edistävät digitaalisen asioinnin kehittymistä ja yhdenmukaistumista, riippumatta mitä julkista palvelua käytetään kulloinkin. Sähköisen asioinnin tukipalvelut sujuvoittavat ja tukevat niin kansalaisen kuin sote-ammattilaisenkin

25.03.2021

Sähköinen arkistointi projektissa on valmistunut arviointikehikko – pilotointi Soiten kanssa

Kansallinen ja koordinoiva Sähköinen arkistointi -projekti tukee ja ohjaa vanhojen tietojen arkistointia toteuttavia alueita laadukkaan ja kustannustehokkaan vanhojen tietojen arkistointiratkaisun valinnassa. Sähköinen arkistointi -projektissa on

24.03.2021

Omaolon suosituksia ja itsehoito-ohjeita voi nyt tallentaa Omakannan hyvinvointitietoihin

Omaolosta saatuja suosituksia ja itsehoidollisia ohjeita voi nyt tallentaa Omaolon lisäksi Omatietovarantoon eli Omakannan hyvinvointitietoihin. Kun tiedot ovat tallessa myös Omakannassa, voi niitä hyödyntää osana

18.03.2021

Omaolo ja Päivystysapu 116117 mukana Palvelutietovarannossa

Suomi.fi-palvelutietovaranto on julkishallinnon yhteinen ja keskistetty tietovaranto julkishallinnon tuottamien palveluiden ja asiointikanavien kuvaamiseen. Avoimen rajapinnan kautta Palvelutietovarannon tietosisältöjä voi hyödyntää kaikkialla, missä palvelutietoja halutaan esittää

09.03.2021

DigiFinland panostaa integraatiokehitykseen

DigiFinlandissa käynnistyi vuoden alussa useampi integraatioprojekti, joiden tarkoituksena on edistää kansallista yhteentoimivuutta, tarjota Omaoloa käyttäville ammattilaisille uusia ominaisuuksia päivittäisen työn helpottamiseksi ja luoda asukkaalle yhtenäinen

05.03.2021

Kaikkien altistumisilmoituksen saaneiden mahdollista varata testiaika Omaolossa

Omaoloon tehtiin 4.3.2021 iltapäivällä tuotantopäivitys, jossa julkaistiin uusi versio koronavirustaudin oirearviosta sekä tuki koronavirukselle altistuneiden oireettomien ohjaamiseksi testeihin oirearvion kautta. Lisäksi tuotantopäivityksessä tehtiin useita pienempiä,

Liity uutiskirjeen tilaajaksi

Uutiskirjeen tilaajana saat kerran kuukaudessa ajankohtaista tietoa yhtiössämme käynnissä olevista projekteista sekä muista ajankohtaisista asioista.