07.09.2023

Yhä useampi saa avun Omaolosta ja välttää jonottamisen terveysasemalla

Seksitautiepäilyt ja kurkkukipu kyselyttävät Omaolo-verkkopalvelussa.

Omaolo on kansallinen sosiaali-, terveyden- ja suunterveydenhuollon sähköinen palvelu- ja asiointikanava, joka tukee itsehoitoa sekä ohjaa tarvittaessa tarkoituksenmukaisen avun piiriin. Omaolo sisältää muun muassa erilaisia oirekyselyitä, terveystarkastuksen, palveluarvioita ja hyvinvointivalmennuksia.

Omaoloa käyttävillä alueilla on käytössään erilaisia kokonaisuuksia Omaolosta, ja näiden osalta tapahtuu jatkuvaa sisällöllistä ja käytön laajenemista.

Vuonna 2022 Omaolon oirearvioita täytettiin koko maassa runsaat 1,5 miljoonaa kertaa. Tänä vuonna (1.1.–31.8.2023) eniten täytettyjä oirearvioita koko Suomessa (pois lukien koronaoirearvio) ovat:

  1. Yleinen oirearvio n. 102 000 kpl
  2. Seksitautiepäily n. 55 000 kpl
  3. Kurkkukipu tai nieluoire n. 39 000 kpl

Omaolo laajasti käytössä Suomessa
Omaoloa käytetään kaikilla Suomessa. Yhteensä 4,6 miljoonaa asukasta saa tarvittaessa yhteyden Omaolon kautta oman alueensa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiseen. Omaoloa käytetään kaikilla Suomessa. Yhteyden oman alueen sosiaali- ja/tai terveydenhuollon ammattilaiseen saa kaikkialla muualla paitsi Kainuussa, Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella sekä Ahvenanmaalla, joissa Omaolo ei ole otettu alueen prosesseihin käyttöön. Pohjois-Savossa tällainen käyttöönotto on parhaillaan alkamassa.

Ei turhaa odottelua puhelimessa tai terveysasemalla
Omaolo.fi on asiointikanava kaikille, joilla on halua ja kykyä käyttää sähköisiä palveluita. Omaolo on saatavilla 24/7, siellä voi arvioida luotettavasti omaa hoidon tarvettaan ajasta ja paikasta riippumatta. Näin ollen moneen vaivaan voi saada avun ja neuvoja ilman että joutuu jonottamaan puhelimessa tai odottamaan terveysasemalla.

“Omaolo mahdollistaa asukkaan ohjaamisen suoraan oikealle ammattilaiselle, kuten esimerkiksi fysioterapeutille tai laboratorioajanvaraukseen ja tämän myötä ylimääräiset lääkärissä käynnit on mahdollista välttää ja keskittää lääkärin resurssi sitä eniten tarvitsevalle”, kertoo DigiFinlandin lääketieteellinen johtaja Leena Soininen. DigiFinland vastaa Omaolo-palvelun kehittämisestä.

Sote-ammattilaisen työtä voidaan sujuvoittaa Omaolon avulla Omaolon käyttö säästää hyvinvointialueiden resursseja, kun vapautuva työpanos saadaan hyödynnettyä muussa työssä. Sote-ammattilainen ja asukas voivat viestiä Omaolon kautta turvallisesti ja Omaolo toimii ammattilaisen päätöksenteon tukena, sillä hänellä on asukkaan vakioidut esitiedot käytössä.

Vuonna 2022
– noin 24 % oirearvioiden täyttäneistä on saanut Omaolosta itsehoito-ohjeet
– noin 22 % oirearvioiden täyttäneistä on ohjattu päivystykseen

Koko Suomi luottaa Omaoloon
Omaolo on MDR-asetuksen mukaisesti CE-sertifioitu lääkinnällinen laite. Omaoloa käyttäville asukkaille ja terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisille merkintä viestii erityisen hyvästä laadusta ja turvallisuudesta sekä niiden dokumentoinnista. Omaolo on julkisesti tuotettu ja käyttäjille maksuton palvelu.

Omaolo toimii osoitteessa www.omaolo.fi. Palvelua ei ole tarkoitettu käytettäväksi hätätilanteissa.

Lisätietoja:
Leena Soininen, johtaja, digitaaliset palvelut ja lääketieteellinen johtaja leena.soininen@digifinland.fi , p. 050 470 9195

Omaolo-palvelun sisällöt perustuvat lääketieteellisen tietoon ja tutkimukseen, validoituihin kysymyksiin ja sosiaalihuollon osalta laissa määriteltyihin kriteereihin. Oirearvioiden yksilöllisten ohjausten taustalla on Kustannus Oy Duodecimin valmistama EBMEDS®-ohjelmisto, joka on erikseen luokiteltu lääkinnällinen laite.

DigiFinland toimii Omaolo-palvelun valmistajana ja vastaa Omaolon tuotannon, ylläpidon ja tuen kokonaisuuksista, joiden osalta tehdään yhteistyötä valittujen toimittajakumppanien kanssa.