01.10.2021

Yhä useampi saa apua Omaolon kautta

DigiFinlandin tuottama Omaolo on sosiaali-, terveyden- ja suun terveydenhuollon sähköinen palvelu- ja asiointikanava, joka tukee oma- ja itsehoitoa sekä ohjaa tarvittaessa tarkoituksenmukaisen avun piiriin. Syyskuussa 2021 Omaolo on käytössä jo lähes 200 kunnassa ja sitä on vuoden 2021 aikana käytetty keskimäärin yli 400 000 kertaa kuukaudessa.

Tällä hetkellä 80 %:lla suomalaisista on mahdollisuus hyödyntää Omaoloa. Ammattilaiskäyttäjiä palvelussa on noin 9 000. Syyskuussa 2021 Omaolo on käytössä 198 kunnassa ja määrä kasvaa koko ajan. 

Omaolon avulla käyttäjä voi helposti arvioida, millaista hoitoa tarvitsee ja saa henkilökohtaisen ohjauksen oman alueen palveluiden piiriin. Omaolossa on koronvirusoirearvion lisäksi käytössä mm. 15 erilaista oirearviota, kolme palveluarviota ja 10 hyvinvointivalmennusta. Lisäksi palvelusta löytyy mm. ammattilaislähtöisiä määräaikaistarkastusten esitietolomakkeita, hyvinvointitarkastus, verenpaineen seurantalomake ja asukaslähtöinen terveystarkastus.

Tämän vuoden elokuussa Omaolon käyttäjämäärät kasvoivat selvästi. Koronavirustaudin oirearviolomaketta täytettiin elokuussa 382 012 kertaa, kun heinäkuussa määrä oli 246 367. Lisäksi muita oirearviolomakkeita täytettiin elokuussa yhteensä 429 700 kertaa.

Omaolon yksilöllisten asukaskävijöiden määrä on myös kasvussa, elokuussa heitä oli 485 636, kun tämän vuoden keskiarvo on 351  078.

Omaolon käyttö säästää hoitajatyöpäiviä, kun työpanosta saadaan siirrettyä muuhun asiakastyöhön. Esimerkiksi Hämeenlinnassa on laskettu säästyneen yli 35 henkilötyöpäivän verran työpanosta muuhun asiakastyöhön Omaolon koronavirusoirearvion kautta tehtyjen ajanvarausten ansiosta (tammi-toukokuu 2021). 

Omaolo on CE-merkitty lääkinnällinen laite (MDD). Palvelua kehitetään tiiviissä yhteistyössä DigiFinlandin, Kustannus Oy Duodecimin sekä kaikkien palvelun käyttöönottaneiden kuntien, kaupunkien ja sairaanhoitopiirien kesken.