23.02.2023

Valtakunnallisia hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluita

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen digitaalisen palvelukonseptin (Hyte) tavoitteena on koostaa hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluita valtakunnalliselle palvelutarjottimelle. Kokonaisuudessa kehitetään uusi, asukkaan voimavaroihin perustuva hyvinvointitarkastus, jonka perusteella asukkaalle suositellaan hyvinvointia ja terveyttä edistäviä mielekkäitä palveluja.


Hyvinvointitarkastuksen tulosten perusteella asukkaalle voidaan suositella paikkariippumattomia digitaalisia itsehoitoratkaisuja tai hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluja asukkaan lähiseudulta, jotka ovat tarjolla digitaalisella palvelutarjottimella. Hyte-konseptissa on tavoitteena myös kehittää asukkaan tekemää liikunta- ja kulttuuripalveluihin kohdistuvaa hyvinvoinnin arviointityökalua eteenpäin. Neuvoa ja ohjausta antava tietopankki ei tässä vaiheessa sisälly Hyte-konseptin mukaisen digiratkaisun kehittämiseen. Kehittämistyössä keskitytään sen sijaan Hyte-palvelujen saatavuuden lisäämiseen kokoamalla kattava palvelutarjotin.

DigiFinlandilla kehitetään yhteistyössä Hyte-konseptia ja Sähköistä perhekeskusta. Sähköinen perhekeskus on tarkoitettu hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin perhekeskustoimintaan ja se toimii perhekeskustoiminnan sähköisenä kanavana. Se sisältää kolme kokonaisuutta. Omaperhe- ja Helpperi -verkkopalvelut toimivat perheellisten ja perhettä perustamassa olevien sekä nuorten tietopankkina ja asiointikanavana. Ammattilaisosion tavoitteena puolestaan on toimia hyvinvointialueiden ja alueiden sisäisenä moniammatillisen työn digipalveluna, josta löytyy ammattilaisille tietoa, tapahtumia ja konsultaatiotarpeeseen liittyviä yhteystietoja. Sinne voi tallentaa oman organisaation ohjeita, kuten organisaation toimintaan liittyviä tai asiakasohjeita. Ammattilaisosio ei ole tarkoitettu asiakas- tai potilastiedon tallennukseen, vaan organisaation oman toiminnan tueksi.

Hyte-konseptin ja Sähköinen perhekeskuksen eroavuudet

Hyte-konsepti ja Sähköinen perhekeskus kohdistuvat eri toiminnallisuuksiin ja asiasisältöihin. Hyte-konsepti on yleisesti hyvinvointia ja terveyttä edistävä digikanava ja palvelutarjotin kaiken ikäiselle väestölle, kun taas Sähköinen perhekeskus on perhekeskustyöhön suunnattu palvelukokonaisuus. Sähköisen perhekeskuksen osuudet sisältävät artikkelitietoa (tietopankki) ja palvelut kohdistuvat perhekeskustyöhön, kun taas Hyte-konseptissa hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut kootaan yhteen palvelutarjottimelle.

Molemmat ratkaisut koostavat Palvelutietovarannon palveluja, mutta eri tarkoitukseen. On tarkoituksenmukaista, että Palvelutietovarantoon laadittuja palveluita löytyy monesta eri kanavasta – Mitä useammasta kanavasta olemassa olevia palveluita löytyy, sitä helpompaa ne ovat löytää. Hyte-konseptin voimavaralähtöinen asukkaan hyvinvointitarkastus ja hyvinvointilähete ovat valtakunnallisia palveluita, joihin voidaan ohjata myös sähköisen perhekeskuksen kautta.

Asukkaan näkökulmasta on tärkeää, että hän löytää kulloinkin tarkoituksenmukaiset häntä auttavat palvelut. DigiFinlandin palvelut muodostavat kokonaisuuden, jonka suunnittelussa yhteentoimivuudella ja käyttäjälähtöisyydellä on iso rooli.

Lue lisää Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) palvelukonseptista.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kansallinen palvelukonsepti (Hyte) on yksi kolmesta kehityshankkeesta, jonka on käynnistynyt DigiFinlandilla osana valtiovarainministeriön Suomen Kestävän kasvun ohjelmaa (RRP). Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita. Lue lisää ohjelmasta (vm.fi).