Rekisterinpitäjä

DigiFinland Oy
Toinen linja 14
00530 Helsinki,
Puhelinvaihde: 029 431 4000
digifinland@digifinland.fi

Tietosuojavastaava

tietosuoja@digifinland.fi

Uutiskirjeen tilaajarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on DigiFinland Oy:n asiakassuhteiden, sidosryhmäyhteistyön ylläpito ja kehittäminen markkinointiviestinnän avulla. DigiFinland Oy:n uutiskirjeen tilanneelle henkilölle lähetetään markkinointiviestintää ja uutiskirjeitä, joissa kerrotaan toiminnastamme ja palveluistamme. Avaus- ja klikkausdataa kerätään uutiskirjeen kehittämiseksi.

Käsittelyn oikeusperusteena on rekisteröidyn suostumus.

Henkilötietojen säilytysajat

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin rekisteröity päättää perua suostumuksen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää nimen ja sähköpostiosoitteen.

Digitaalisen turvallisuuden vastaanottajarekisteri sisältää nimen, sähköpostiosoitteen, tehtävänimikkeen, organisaation ja toimialue.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavien tietojen tietolähde on rekisteröity itse.

Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin ja tietoja käsitellään EU/ETA-alueella.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Tietojen perusteella ei tehdä automaattista päätöksiä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään tietojärjestelmässä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi sekä tietojen käytön valvomiseksi. Rekisterin tietojen käyttöoikeus on rajattu tietyille henkilöille heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa osoitteeseen digifinland@digifinland.fi.

Oikeus peruuttaa suostumus. Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumus uutiskirjeestä löytyvästä linkistä.

Muut oikeudet. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.

Liity uutiskirjeen tilaajaksi

Uutiskirjeen tilaajana saat kerran kuukaudessa ajankohtaista tietoa yhtiössämme käynnissä olevista projekteista sekä muista ajankohtaisista asioista.