14.06.2024

Työ- ja toimintakyvyn itsearviointiin kehitetyn Omavire-palvelun pilotoinnit käynnistyvät

Ensimmäiset Omavire-palvelun pilotoinnit käynnistyvät Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella eli Keusotessa 19.6.2024. Keusoten lisäksi palvelua pilotoidaan vuoden 2024 aikana esimerkiksi Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Satakunnan hyvinvointialueilla. Piloteilla kerätään palautetta asukkailta sekä ammattilaisilta.

Omavire on kaikille työikäisille tarkoitettu palvelu, jonka avulla voidaan pohtia erilaisten kysymysten ja tehtävien muodossa työ- ja toimintakykyyn liittyviä asioita, tarjotaan teemakohtaisia vinkkejä ja suosituksia sekä virtuaalista tukea työ- ja toimintakyvyn ylläpitoon ja vahvistamiseen.

Omavire-palvelun avulla tunnistetaan asukkaan mahdolliset vahvuudet, kehittämiskohteet sekä tuen tarpeet. Palvelua käytetään itsenäisesti ajasta paikasta riippumatta tai ennalta sovitusti yhteistyössä Omavirettä käyttävien ammattilaisten kanssa.

Omavire mahdollistaa työ- ja toimintakyvyn itsearviointitiedon välityksen sekä erilaiset suunnitelmien päivitys- ja seurantatoiminnallisuudet asukkaalta ammattilaiselle. Omavireen avulla toteutetaan asukkaan ja ammattilaisen välinen palveluprosessi osin digitaalisesti. Lisäksi mahdollista on itsearviointitiedon hyödyntäminen osana palvelua esimerkiksi palvelutarvearvioiden ja palvelusuunnitelmien teon tukena.

Ensimmäisenä Omavireen pilotit aloitetaan seuraavissa Keusoten yksiköissä:

  • Nuorten aikuisten asiakasohjaus sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut
  • Aikuisten avokuntoutus
  • Työikäisten asiakasohjaus
  • Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP)

Piloteilla kerätään palautetta niin asukkailta kuin ammattilaisilta palvelun käytettävyydestä, toiminnallisuuksista, sisällöistä sekä toimivuudesta työ- ja toimintakykyä tukevana digitaalisena palveluna. Palautetta hyödynnetään Omavire-palvelun jatkokehitykseen. Omavire-palvelun virallista tuotantojulkaisua on tavoitteena toteuttaa alkuvuonna 2025.

Lisätietoja:
Omavire – Työ- ja toimintakyvyn itsearviointi – DigiFinland

Omavire-palvelun suunnittelu ja kehitys toteutetaan verkostoyhteistyönä. DigiFinlandin kehittäjäkumppaneina ovat esimerkiksi STM, TEM, TTL, THL, KEHA/TE, Kela, palvelun kehittämiseen RRP rahoituksen saaneet hyvinvointialueet Keski-Uusimaa, Satakunta, Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa sekä Helsingin kaupunki – palvelumuotoilijoita ja loppukäyttäjiä unohtamatta.