07.04.2020

Töissä SoteDigillä: Ict-arkkitehti Jarkko Nurmi tukee projekteja teknisellä osaamisella

Jarkko Nurmi aloitti SoteDigillä ict-arkkitehtina helmikuussa 2019. Työssään hän tukee SoteDigin asiantuntijoita projektien teknisissä osa-alueissa. Varsinaisten toteutusprojektien lisäksi hän osallistuu myös erilaisten selvitysten tekemiseen sekä tutkimustyöhön vaikuttavuuden arviointiin liittyen. Ennen SoteDigiin tuloaan Jarkko työskenteli opintojen ohella Jyväskylän yliopiston tutkimus- ja opetustehtävissä. Työhistoriaa löytyy myös ict-alan ulkopuolelta esimerkiksi perusopetuksesta ja teollisuudesta.

Millaisia asioita kuuluu tavalliseen työpäivääsi?
Tällä hetkellä osallistun SoteDigin tietojohtamisen ja tiedonhallinnan sekä integraatioiden ja yhteentoimivuuden hankkeisiin. Jälkimmäisessä keskeisimpänä projektina on vanhojen potilastietojen arkistoinnin arvonmäärityksen ja arkistoinnin projekti, jossa teknisen toteutuksen sijaan suunnitellaan toiminnallisempaa muutosta.

Tietojohtamisen ja tiedonhallinnan hanke on laaja ja kattaa toteutuksia paitsi sote-kentältä myös muilta hallinnonaloilta, esimerkkinä kansalliseen tekoälyohjelma AuroraAI:hin osallistuminen. Tämän lisäksi osallistun tutkimusyhteistyöhön, jossa suunnittelemme SoteDigin työn vaikuttavuuden arviointia. Vaikuttavuuden arviointi on tällä hetkellä yksi keskeisistä sosiaali- ja terveysalan ict-kehittämisen näkökulmista. Tässäkin työssä keskeistä on kansallisiin verkostoihin osallistuminen.

Kenen kanssa teet yhteistyötä? 
SoteDigillä keskeisiä työkavereita ovat tietojohtamisen hankkeen asiantuntijat, integraatioiden ja yhteentoimivuuden hankepäällikkö Jenny Vuollet, arkkitehtuuritiimimme jäsenet, sekä tutkimusyhteistyöstä vastaava tietoturvapäällikkö Jenni Siermala. Lisäksi vaikuttavuuden arvioinnissa keskeisiä henkilöitä ovat toimitusjohtajamme Harri Hyvönen ja 116117 -päivystysavun hankepäällikkö Leena Koivumäki.

Työssämme osallistumme moniin kansallisiin verkostoihin ja yhteistyöelimiin, joista esimerkkeinä HL7 Finland, Sote-kokonaisarkkitehtuurin ryhmät (Sote KA) ja HyteAiro. Yhteydenpito kansallisten toimijoiden, kuten Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Kelan, eri ministeriöiden, Kansallisarkiston ja Unan kanssa, on jatkuvaa. Lisäksi SoteDigin rooli on sellainen, että alueiden edustajien kanssa kiinteässä yhteistyössä toimiminen on keskeistä. Olemme projektien tiimoilta yhteydessä moniin yksityisiin esimerkiksi markkinavuoropuheluiden, yhteistyön ja kilpailutusten tiimoilta.
    
Mitä olet saavuttanut työssäsi viime aikoina? 
Eräänä keskeisenä onnistumisena pidän vanhojen tietojen arkistoinnissa tapahtunutta edistymistä. Olemme yhdessä kansallisten, paikallisten ja alueellisten toimijoiden kesken lisänneet yhteistä ymmärrystä jo pitkään huomiota kaivanneen aiheen osalta. Konkreettinen tekeminen niin arkistoinnin edistämisen kuin tiedon arvonmäärityksen ja myöhemmän hyödyntämisen osalta on edennyt.

Mikä on mielenkiintoisinta ja haastavinta työssäsi?
Mielenkiintoisinta – ja samalla haastavinta – työssäni on hyvin laajojen, toiminnallisesti, tiedollisesti ja teknologisesti monimutkaisten kokonaisuuksien hahmottaminen. SoteDigin työ kansallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa tuo mahdollisuuden tarkastella kehittämistä monesta eri näkökulmasta.

Miten haluaisit kehittää osaamistasi ja SoteDigiä? 
Uskon, että oikean ja oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen osana toimintaa ja sen kehittämistä on sellainen keskeinen osaamisalue, jossa paitsi itselläni, myös SoteDigillä ja laajemminkin kansallisilla ja alueellisilla toimijoilla on nykyisestä osaamisesta huolimatta vielä opittavaa.