06.02.2020

Töissä SoteDigillä: Hankepäällikkö Leena Koivumäki työskentelee Päivystysapu 116117 -palvelun parissa ”Palvelu kattaa jo 70,5% väestöstä”

Leena Koivumäki toimii hankepäällikkönä Päivystysapu 116117 –hankkeessa SoteDigillä. Työt SoteDigillä hän aloitti kesäkuussa 2018 ja ennen sitä Leena toimi pitkään Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin (EPSHP) tietohallinnossa tietojärjestelmäsuunnittelijana ja projektipäällikkönä. Tehtävänään hänellä oli kehittää potilas- ja asiakastietojärjestelmiä sekä uusien toimintamallien ja teknologisten ratkaisujen käyttöönottoja.

Millaisia asioita kuuluu tavalliseen työpäivääsi?
Työtehtäväni koostuu suurimmaksi osaksi erilaisista palavereista ja yhteydenpidosta alueiden Päivystysapu 116117 -yhdyshenkilöiden kanssa. Hankeorganisaation mukaisten ryhmien vetäminen ja palaverien valmistelu sekä hankkeen edistäminen ja raportointi kuuluvat oleellisesti työhöni.

Tehtäväni on kehittää Päivystysapu 116117 -palvelua kansallisesti yhtenäiseen suuntaan. Tavoitteena on kehittää puhelinpalvelun rinnalle digikanava. Päivystysavun digikanavana tulee toimimaan Omaolo-palvelu, johon rakennetaan oma osuus Päivystysapua varten.

Teen pääsääntöisesti etätyötä kotitoimistolla Seinäjoelta käsin. Käyn myös Helsingissä Kuntatalolla SoteDigin toimistolla ja tietysti erilaisissa tapaamisissa alueilla ympäri maata. Matkustuspäiviä kertyy paljon ja ne vaihtelevat tilanteen mukaan.

Kenen kanssa teet yhteistyötä?
Teen työtä useiden sidosryhmien kanssa. Eniten työskentelen kuitenkin sairaanhoitopiirien ja kuntayhtymien Päivystysapu-hankkeessa mukana olevien henkilöiden kanssa. Yhteistyötä tehdään myös kansallisten toimijoiden kuten Hätäkeskus, sosiaali- ja terveysministeriö (STM), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kela sekä Digi- ja väestötietovirasto (DVV). Lisäksi teen toimittajien kanssa tiivistä yhteistyötä.

Työssäni parasta on juuri se, että saan tehdä yhteistyötä niin suuren joukon kanssa. Päivystysapu 116117 -hanke kuuluu SoteDigin asukkaan digipalveluihin, joten toimin tiiviissä yhteistyössä myös Omaolon sekä muiden SoteDigin hankkeiden kanssa.

Mikä on mielenkiintoisinta työssäsi?
Se, että saan tehdä työtä, josta koen olevan hyötyä meille kaikille – palvelujen saatavuus, laatu ja tuottavuus paranevat.

Päivystysapu 116117 -palvelu on hienosti edennyt kohti tavoitettaan. Vuoden 2019 aikana Päivystysapu on laajentunut seitsemälle uudelle alueelle ja kattaa tällä hetkellä 70,5% väestöstä. Palvelun piirissä on 3,9 miljoonaa asukasta. Muilla alueilla käyttöönottojen suunnitelmat etenevät hienosti ja jo kevään aikana saamme uusia alueita mukaan. Kyseessä on merkittävä palvelu, josta on hyötyä niin asukkaille kuin ammattilaisille.

Mikä on haastavinta työssäsi? 
Työ vaatii jatkuvaa oppimista ja itsensä kehittämistä. Vaikka se on haastavaa, niin toisaalta se tekee tästä työstä niin mielenkiintoista. Yksikään päivä ei ole samanlainen.

Toiminta-alueena on koko maa ja haastavaa on ollut oppia tuntemaan jokaisen alueen omat ominaispiirteet ja ymmärtää eri alueiden sote-palvelurakenteen erilaisuus.

Miten haluaisit kehittää osaamistasi / SoteDigiä?
Aina löytyy kehitettävää. Olenkin opiskellut työn ohessa jo vuosikausia ja tällä hetkellä opinnot jatkuvat Itä-Suomen yliopistossa Welfare, health and management -tohtoriohjelmassa.

SoteDigi on varsin nuori yhtiö. Meillä on ammattitaitoinen ja asiantunteva henkilöstö. Iso osa työntekijöistä toimii etänä ympäri Suomea. Etätyömenetelmät ja tehokas tiedon jakaminen vaativat siis jatkuvaa kehittämistä.