30.01.2024

Tietosuojaehdot ja -käytänteet parantuivat Cirrus-hankkeen avulla

Valtiovarainministeriön rahoittamassa Cirrus-hankkeessa pureudutaan pilvipalveluiden esteiden raivaamiseen.

Tietosuojakysymykset on todettu haastaviksi ja sen vuoksi hanke keskittyi vuonna 2023 kartoittamaan, mitä haasteita tietosuojaan konkreettisesti liittyy. Tämän rinnalla hankkeessa on suunniteltu ratkaisuja ja käyty tiivistä vuoropuhelua suurimpien pilvipalvelutuottajien kanssa. Vuoropuhelut saatiin vuoden 2023 lopussa päätökseen.

Kaikkien toimittajien sopimusehdot ja kokonaistilanne paranivat vuoropuheluiden aikana

Pilvisopimusten tietosuojaehtojen koostamista varten Cirrus-hanke käytti EU-komission vielä luonnosvaiheessa olevaa MSCCG-kriteeristöä (Member States Cloud Cooperation Group). Kriteeristöstä muotoiltiin toimittajan kanssa käsiteltävät ehdot. Jokaisen toimittajan kohdalla tietosuojaehdot ja -käytänteet parantuivat vuoropuhelujen aikana kriteeristöön pohjautuvien vaatimusten osalta.

Yhteiseen EU-tasoiseen viitekehykseen on suhtauduttu varovaisen positiivisesti. Hankkeeseen osallistuvat toivovat, että kriteeristö julkaistaan mahdollisimman pian. MSCCG-kriteeristö on laadittu EU-komission alaisen DG Connectin toimesta.

Toimittajavuoropuhelut käytiin vuonna 2023 seuraavien toimittajien kanssa: AWS, Google, Microsoft ja Oracle. Menettely on laajennettavissa myös muihin toimittajiin. Lisäksi hankkeessa käynnistettiin jatkuvan tuen suunnittelu julkisen hallinnon pilvilinjausten toimeenpanon tukemiseksi.

Seuraavana vuorossa varsinaiset sopimusneuvottelut ja jatkuvan tuen suunnittelu

Hankkeen seuraavassa vaiheessa neuvotellaan varsinaisista sopimusten yksityiskohdista. Sopimusneuvottelijoina toimivat alkuperäiset AWS, Google, Microsoft ja Oracle. Merkillepantavaa neuvotteluissa on se, että neuvottelijana julkisen hallinnon puolelta ei ole varsinaista oikeushenkilöä, vaan neuvottelun tuloksena syntyy paketti hankintaa tekevän, esimerkiksi hankintayksikön tueksi. Pilvipalvelut ovat jatkuvassa muutoksessa, minkä vuoksi hankkeessa on tavoitteena tarjota sopimuspaketin rinnalla hankintaa tekevien jatkuvaa tukea.

Cirrus-hanke edistää julkisen hallinnon pilvisiirtymää tuomalla tukea ja ratkaisuja tietosuojan varmistamiseen. Hanketta rahoittaa ja ohjaa valtiovarainministeriö. DigiFinland vastaa hankkeen hallinnoinnista ja koordinoi työtä. Hanke päättyy kesäkuussa 2024.

Kiinnostuitko?

Kirsi Janhunen
Hankepäällikkö
kirsi.janhunen@digifinland.fi

Jyri Vuorikallio
Erityisasiantuntija
jyri.vuorikallio@gov.fi