26.03.2019

THL:n projektijohtaja Eeva Ketola: ”Nyt jos koskaan on tilausta tiedolla johtamiselle” 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sote-tietopohjan projektijohtaja Eeva Ketola työskentelee SoteDigin kanssa yhteisellä kentällä erityisesti tietojohtamisen alueella. Maakunta- ja sote-uudistuksen muuttuneessa tilanteessa Eevan viesti on selkeä: Nyt jos koskaan on tilausta ja tilaisuus tiedolla johtamiseen. 

Eeva toteaa, että SoteDigillä on uutena toimijana hyvät lähtökohdat jatkaa hankkeidensa toteuttamista sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatiossa.

”SoteDigillä on uusi mielenkiintoinen tehtävä, ja toivottavasti nyt kaatunut sote ei haittaa koko digitaalisuuden kehitystyötä. SoteDigi on hyvä verkostoituja, ja vaikka se on uusi toimija kentällä, niin se on monipuolisine ammattilaisineen ottanut aktiivisen roolin ja kuuntelee herkällä korvalla toimijoita.”

Eeva suuntaa katsetta tulevaisuuteen.

”Digitaalisuus on olemassa ja siinä kehityksessä on pakko pysyä mukana, jos aikoo olla edistyksellinen kansakunta. Politiikan tämän suhteen tulisi olla riittävän pitkäjänteistä ja turvata kehitysyhtiön mahdollisuudet edistää sitä. Mahdollisuudethan ovat hyvät, Suomessa on potentiaalia vaikka mihin, sillä olemme pieni ja innovatiivinen kansakunta.”

Digitalisaatio on Eevan mielestä mahdollistaja. Digitaaliset palvelut ovat uusi kanava entisten rinnalle, sillä sosiaali- ja terveyspalvelujen kysyntä kasvaa joka tapauksessa. Digitalisaatio parhaimmillaan kannustaa asukasta huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan ja terveydestään helposti, sillä omatoimiset palvelut ovat käytettävissä ajasta ja paikasta riippumattomasti.

”Isoa kuvaa katsoessa digitaalisuutta pitää tukea erityisesti asukkaan ja asiakkaan hoitopolun alkupäästä ja omatoimisuuden tukemisesta.”

Tietojohtamisessa ja kaikessa muussakin kehittämistyössä Eeva peräänkuuluttaa erityisesti moniammatillisuutta.

”Yhteisen kielen löytäminen eri ammattilaisten kesken on kaiken lähtökohta. Eri ammattiryhmille eri sanoilla saattaa olla erilainen merkitys, joten jo suunnittelun pitää olla yhteistyötä sekä niille, jotka tietoa käyttävät, että niille, jotka tiedolla johtavat. Esimerkiksi kliinikoiden, ict-asiantuntijoiden ja tutkijoiden pitää kommunikoida tiiviisti toistensa kanssa. Näin syntyy yhteinen ymmärrys”, Eeva korostaa.

Työkaluksi yhteiseen ymmärrykseen pääsemisessä Eeva nostaa palvelumuotoilun ja sitä kautta asioiden visualisoinnin. Esimerkkinä visualisoinnista on THL:n tuottama videoanimaatio potilas- ja asiakastietojen kirjaamisesta.

”Tiedolla johtamisen onnistumisen edellytyksenä ovat yhdenmukaiset käytännöt eli kirjaamisen yhdenmukaisuus. Jos yhden asian saisin valita kuntoon laitettavaksi, se olisi nimenomaan kirjaaminen. Kirjaamisen puutteet antoivat minulle aikoinaan aiheen väitöskirjaankin.”

SoteDigiä Eeva kannustaa kokeilukulttuuriin ja muistuttaa, että myös epäonnistuminen on sallittua.

”Englannin kielessä on sanonta ’fail fast’. Eli pitää olla uskallusta kokeilla. Jos yksi ratkaisu ei onnistu, kokeillaan toista.”

FAKTAT – Eeva Ketola
sote-tietopohjan projektijohtaja THL:ssä 2017 –
Lääketieteen tohtori (yleislääketiede) 2001
eMBA-tutkinto 2013
Pitkä ura esimiehenä terveydenhuollossa, viimeisimpänä Järvenpään kaupungin johtajalääkäri
Käypä hoito -päätoimittaja 2004 – 2011

Linkki – esimerkki tiedon visualisoinnista