13.03.2024

Tekninen yhteenveto ja käyttötapauskuvaus tukevat julkishallinnon organisaatioita pilvisiirtymässä

Valtiovarainministeriön tietosuojasopimusten kehittämishanke Cirrus on tänään julkaissut teknisen yhteenvedon sekä pilvipalvelun käyttötapauskuvauksen. Molemmat keskittyvät julkisten pilvipalveluiden käyttöön, tietosuojaan ja tietoturvallisuuden hallintaan.

Yhteenveto tarjoaa organisaatioille ajantasaisen ja läpinäkyvän tietolähteen pilvipalveluteknologioiden mahdollisuuksista, riskeistä ja parhaista käytännöistä. Yhteenveto käsittelee pilvipalveluiden keskeisiä turvallisuuskäsitteitä, vastuunjakoa, läpinäkyvyyttä ja tietoturvakäytänteitä. Siinä tarkastellaan myös julkispilvialustojen riskienhallintaa ja tarjoaa ohjeita lokienhallintaan, tietoturvauhkien havainnointiin ja niihin reagointiin.

Käyttötapauskuvaus on käytännönläheinen teknologiaesimerkki, joka esittelee pilvipalvelun käyttöön liittyviä havaintoja, johtopäätöksiä, arkkitehtuuria ja riskejä. Kuvaus on laadittu neljän suuren pilvipalvelutarjoajan kanssa käydyn keskustelun pohjalta, peilaten tietosuojavaatimuksiin ja saatavissa olevaan julkiseen tietoon pilvipalveluista.

Molemmat dokumentit on suunnattu ensisijaisesti pilvipalveluiden käyttöönottoa suunnittelevien tai jo käyttävien organisaatioiden asiantuntijoille, kuten pilviarkkitehdeille, palveluiden kehittäjille, tietoturvapäälliköille ja tietosuojavastaaville.

Cirrus-hankkeen tavoitteena on ollut edistää turvallista ja tietosuojan vaatimusten mukaista pilvisiirtymää. Hanke on keskittynyt kehittämään julkisten pilvipalveluiden toimintamalleja ja sopimusehtoja, vähentämään tietosuojaan liittyviä riskejä ja edistämään tietosuojan vaatimusten mukaista sopimusneuvottelua. Edelleen käynnissä olevassa hankkeessa otetaan huomioon EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) ja kansalliset tietosuojasäännökset.

Valtiovarainministeriö suosittelee kaikkia asiaankuuluvia tahoja tutustumaan yhteenvedon sisältöön ja hyödyntämään sitä organisaatioidensa pilvipalvelustrategioiden kehittämisessä.

Tutustu tekniseen yhteenvetoon ja käyttötapauskuvaukseen tällä sivulla.


Lue lisää:

Cirrus-hanke digifinland.fi-sivuilla

Valtiovarainministeriön tiedote: Uusi julkaisu auttaa julkishallinnon organisaatioita pilvipalveluihin siirtymisessä

Lisätietoja:

Kirsi Janhunen, projektipäällikkö Cirrus-hanke
DigiFinland
kirsi.janhunen@digifinland.fi
050 3288 224

Jyri Vuorikallio, erityisasiantuntija
valtiovarainministeriö
jyri.vuorikallio@gov.fi
0295 530 492