29.05.2024

Tarmoa-palvelu koetaan hyödylliseksi
-Pilotoinnista saatu runsaasti myönteistä palautetta

Tarmoa on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen digitaalisen palvelu, joka kokoaa yhteen hyvinvointialueiden, kuntien, seurakuntien ja järjestöjen tarjoamat hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut, toiminnot ja aktiviteetit. Tarmoa -palvelua kehitetään osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.

Tarmoa.fi tarjoaa monipuolisen valikoiman palveluja, jotka on suunniteltu tukemaan kaikkia hyvinvointialueen asukkaita. Palvelun avulla asukkaat voivat löytää ja hyödyntää tarpeellisia palveluja riippumatta sijainnistaan, mikä vähentää alueellisia terveyseroja.

Ammattilaisille Tarmoa tarjoaa tehokkaan digitaalisen työvälineen asiakas- ja palveluohjaukseen, mikä mahdollistaa resurssien kohdentamisen sinne, missä niiden vaikutus on suurin.

Tarmoan kehittäminen perustuu yhteiskehittämisen menetelmiin ja jatkuvaan parantamiseen käyttäjäpalautteeseen perustuen. Palvelun kehitys on yhteistyötä, jossa keskeiset sidosryhmät ja käyttäjät ovat aktiivisesti mukana kehittämässä palvelua.

Pilotoinnin käyttäjäpalautteita hyödynnetään jatkokehityksessä
Tarmoa-palvelua pilotoitiin 12 hyvinvointialueella 8.2.-24.5.2024. Pilotoinnin tarkoituksena oli selvittää palvelun kypsyyttä ja vaikuttavuutta sekä kerätä käyttäjäpalautetta jatkokehitystä varten. Pilotin aikana kerättiin yli 700 palautetta, jotka ohjaavat palvelun jatkokehitystä.

Käyttäjäpalautteet ovat olleet pääosin myönteisiä. Ammattilaisista 71 % uskoo, että Tarmoa on hyödyllinen työväline palveluohjauksessa, ja 67 % asukkaista pitää palvelua hyödyllisenä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelujen löydettävyyden parantamisessa. Kehittämistoimet käyttäjäpalautteiden perusteella keskittyvät erityisesti hakutoiminnon tarkkuuteen, käyttöliittymän selkeyteen ja palvelutiedon laatuun. Käyttäjien ehdotukset tarjoavat arvokkaita suuntaviivoja palvelun jatkokehitykselle.

Kesän ja syksyn aikana kehitystyötä jatketaan yhdessä yhteiskehittämisen verkoston kanssa. Tarmoan ensimmäinen tuotantoversio on valmistumassa vuoden 2024 lopulla, ja käyttöönotot ovat mahdollisia vuodesta 2025 eteenpäin.

Lisätiedot ja yhteydenotot:
tarmoa(at)digifinland.fi

Lue lisää:
Tarmoa – Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) palvelukonsepti