24.08.2021

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi DigiFinlandin kehittämisestä

Talouspoliittinen ministerivaliokunta on puoltanut valtion omistaman DigiFinland Oy:n kehittämistyön jatkamista tavoitteena yhtiön liiketoiminnan ja omistuspohjan laajentaminen hyvinvointialueille, HUS-yhtymälle ja Helsingin kaupungille 1.1.2023 lähtien.

Lisäksi valtiovarainministeriö käynnistää lainvalmisteluhankkeen DigiFinlandin sääntelystä. Hankkeessa valmistellaan säännökset tilanteisiin, joissa yhtiön toiminnan voidaan katsoa täyttävän julkisen hallintotehtävän hoitamisen.

DigiFinland on selvittänyt talouspoliittisen ministerivaliokunnan 12.6.2020 linjausten mukaisesti omistaja-asiakkuuden ja ansaintalogiikan laajentamisen tarkoituksenmukaisuutta yhdessä alueellisten toimijoiden kanssa vuosien 2020 ja 2021 aikana. DigiFinlandin esittämässä tulevaisuuden liiketoimintamallissa ensisijaisena asiakasryhmänä ovat hyvinvointialueet. Muita keskeisiä asiakasryhmiä ovat ministeriöt.

Yhtiön omistajaohjaajana toimiva valtiovarainvarainministeriö käynnistää yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäministeriön kanssa keskustelut omistusrakenteesta tulevien hyvinvointialueiden, HUS-yhtymän ja Helsingin kaupungin kanssa hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän väliaikaishallinnon perustamisen jälkeen syksyllä 2021.

DigiFinlandille annetaan tehtäväksi valmistella syksyllä 2021 palvelukohtaiset liiketoimintamallit ja ansaintalogiikka omistaja-asiakkaiden tarpeisiin. Samalla yhtiö selvittää toimintamalleja muiden alueellisten toimijoiden kuten kuntien, kuntayhtymien ja alueellisten in-house-yhtiöiden kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Valtiovarainministeriö tuo kehittämistyön perusteella tehdyt johtopäätökset ja vaihtoehdot yhtiön omistusrakenteesta ja liiketoimintamallista talouspoliittiseen ministerivaliokuntaan alkuvuodesta 2022. DigiFinlandin tavoitteena on kehittää ja tuottaa kansallisia vaikuttavia ja yhdenvertaisia digitaalisia palveluja perustuen asiakkaiden tarpeisiin, hyödyntää olemassa olevia ratkaisuja ja osaamista, luoda kumppanuuksia ja lisäarvoa koko julkiselle hallinnolle sekä mahdollistaa puitteet tehokkaille ja terveille markkinoille. DigiFinland on voittoa tavoittelematon yhtiö. Yhtiö tuottaa ratkaisuja mm. sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tarpeisiin sekä kehittää toimialariippumattomasti tiedolla johtamisen edellytyksiä. Lisäksi tällä hetkellä DigiFinlandin ylläpitovastuulla on kaksi kansallisesti merkittävää asukkaiden sote-palvelua (Omaolo-palvelu ja Päivystysapu 116117 -palvelu).

Lisätietoja: hallitusneuvos Salla Kalsi, valtiovarainministeriö, p. 0295 530 430, salla.kalsi(at)vm.fi, johtaja Minna Saario, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 0295 163 146, minna.saario(at)stm.fi ja hallituksen puheenjohtaja Timo Lepistö, puh. 0400 821 815, timo.lepisto(at)digifinland.fi

Lähde: Valtiovarainministeriö 24.8.2021
https://vm.fi/-/10616/talouspoliittinen-ministerivaliokunta-linjasi-digifinlandin-kehittamisesta