19.06.2019

SoteDigille ISO 9001 ja ISO 13485 laatusertifikaatit

SoteDigissä on tehty määrätietoista laatutyötä kevään ajan ja tällä viikolla toteutettiin toinen ja samalla viimeinen kierros ulkoisia auditointeja ISO 9001:2015 ja ISO 13485:2016 laatustandardeihin liittyen. Työ on sisältänyt runsaasti prosessien suunnittelua, toimintatapojen muokkaamista ja käytänteiden dokumentaatiota ISO -laatustandardien vaatimusten mukaisesti.

Sertifioidut laatujärjestelmät ovat osoitus siitä, että toimimme asiakaslähtöisesti, ja että palveluidemme laatua ja turvallisuutta kehitetään järjestelmällisesti koko palvelutuotteen elinkaaren ajan. Laatutyö on myös erittäin merkityksellistä, kun etenemme kohti ensi keväänä voimaan astuvaa uutta lääkinnällisen laitteen asetusta. ISO -laatustandardit, erityisesti 13485, antavat pohjan ja edellytykset tuleviin arviointeihin vaatimustenmukaisuudesta.

”Laatujärjestelmätyön prosessi on toteutettu ennätysnopeasti ja henkilöstömme on osoittanut sitoutumistaan, osaamistaan ja venymiskykyään. Tämä on hieno osoitus siitä, mihin SoteDigi kykenee ja tästä on hyvä jatkaa työtä eteenpäin”, summaa SoteDigin toimitusjohtaja Harri Hyvönen.

SoteDigille myönnetyt sertifikaatit: ISO 9001:2015 ja ISO 13485:2016