26.06.2020

SoteDigi Oy:n nimi muuttuu DigiFinland Oy:ksi

Valtion omistaman erityistehtäväyhtiön SoteDigi Oy:n nimi on muutettu DigiFinland Oy:ksi yhtiökokouksen päätöksellä.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 12.6.2020 SoteDigi Oy:n nimen muuttamista kuvaamaan neutraalimmin yhtiön monialaista toimialaa. Yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokouksessa 25.6.2020 päätettiin muuttaa yhtiön toiminimeksi DigiFinland Oy. Uusi nimi otetaan yhtiössä käyttöön syksyllä 2020. Yhtiön aputoiminimeksi rekisteröidään SoteDigi Oy. Yhtiöjärjestystä muutettiin samalla siten, ettei yhtiön tarkoituksena ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille.

DigiFinland Oy:n hallituksen puheenjohtajana jatkaa OTM, Senior Advisor Timo Lepistö, varapuheenjohtajana talouspolitiikan koordinaattori Markus Sovala valtiovarainministeriöstä sekä jäseninä kehitysjohtaja Harri Eskola Business Finlandista, hallitusneuvos Minna-Marja Jokinen valtiovarainministeriöstä, verotusneuvos Mirjami Laitinen, ICT-johtaja Kari Suominen Fingrid Oyj:stä ja strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sosiaali- ja terveysministeriöstä.

SoteDigi Oy ja Vimana Oy yhdistyivät 1.2.2020 liiketoimintakaupassa, jossa SoteDigi Oy hankki Vimana Oy:n koko liiketoiminnan. Valtakunnallisen yhtiön erityistehtävänä on osana julkisen sektorin kokonaisuutta kehittää ja tukea sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja muiden toimialojen tuottavuutta ja vaikuttavuutta parantavia kansallisia digitaalisia palveluja ja niiden käyttöönottoa sekä viranomaisten kansallisten sähköisen asioinnin palvelujen hyödyntämistä. Lisäksi yhtiö edistää julkisen hallinnon ICT:n integraatiota ja yhteentoimivuutta, tiedolla johtamista sekä asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita palveluja ja tulevaisuuden digitalisaatiota.

Lisätietoja:
Hallitusneuvos Salla Kalsi, valtiovarainministeriö, puh. 0295 530 430, salla.kalsi(at)vm.fi
Hallituksen puheenjohtaja Timo Lepistö, puh. 0400 821 815, timo.lepisto(at)sotedigi.fi

Lähde vm.fi