11.10.2019

SoteDigi Oy:n ja Vimana Oy:n yhdistämistä valmistellaan

Talouspoliittinen ministerivaliokunta on linjannut valtion omistamien erityistehtäväyhtiöiden SoteDigi Oy:n ja Vimana Oy:n yhdistämisen valmistelusta. Yhdistäminen on tarkoitus toteuttaa nopealla aikataululla.

Yhtiöiden tehtäväkuvaa kehitetään uuden hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi. Yhdistämistä valmistellaan valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, sisäministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, valtioneuvoston kanslian sekä SoteDigi Oy:n ja Vimana Oy:n yhteistyössä. 10. lokakuuta asetettu yhdistämistyöryhmä valmistelee ehdotuksen yhdistämisen toteuttamistavasta sekä uuden yhtiön erityistehtäväksi. Yhdistämistä valmistelevan työryhmän toimikausi päättyy maaliskuun lopussa 2020.

Ennen kuin uuden yhtiön erityistehtävästä päätetään, SoteDigi Oy ja Vimana Oy jatkavat niille asetettujen tehtävien ja palveluiden tuottamista ja ylläpitoa sekä niiden kehittämistä.

SoteDigi Oy jatkaa Omaolo-palvelun ja 116 117 -päivystysavun tuottamista ja kehittämistä. Lisäksi yhtiö jatkaa rakenneriippumattoman tietojohtamisen kehittämistä sekä vanhojen asiakas- ja potilastietojen arkistoinnin tukea. Vimana Oy:n jatkettavia tehtäviä ja palveluita ovat palveluintegraatio ja yhteentoimivuuden kehittäminen (esimerkiksi kehittämispalvelut ministeriöille) sekä sähköisen asioinnin tuki Suomi.fi-palvelussa. Lisäksi yhtiö jatkaa rakenneriippumattoman johtamisen työkalun ja alustan valmistelua sekä rakenneriippumattoman sähköisen arkistoinnin selvittämistä.

SoteDigi Oy:n ja Vimana Oy:n perustaminen liittyi alun perin edellisen hallituksen maakunta ja sote -uudistuksen valmisteluun. SoteDigi Oy perustettiin kehittämään sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta parantavia kansallisia digitaalisia ratkaisuja. Vimana Oy perustettiin edistämään alueellista ICT:n integraatiota ja yhteentoimivuutta sekä kustannustehokkaiden ratkaisujen toteutusta ja tulevaisuuden digitalisaation mahdollistamista.

Tutustu tarkemmin:

Lisätietoja

Valtiovarainministeriö

Yhdistämistyöryhmän puheenjohtaja, lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi, valtiovarainministeriö, puh. 0295 530 430, salla.kalsi(at)vm.fi

Tietohallintopäällikkö Markku Heinäsenaho, sosiaali- ja terveysministeriö, puh. 0295 163 158, markku.heinasenaho(at)stm.fi