22.01.2019

SoteDigi ja järjestöt aloittivat yhteistyön

SoteDigi ja sosiaali- ja terveysalan järjestöt ovat verkostoitumassa. Ensimmäisessä tapaamisessa perjantaina 18. tammikuuta keskusteltiin järjestöjen roolista hyvinvoinnin edistämisessä ja tutustuttiin muun muassa Sydänliiton Tulppa-toimintamalliin ja Väestöliiton Hyväkysymys.fi-palveluun.

Lisäksi saatiin katsaukset SoteDigin tuottamiin asukkaan digipalveluihin ja Kelan Omakanta-palvelun omatietovarantoon.

Tapaamisessa todettiin, että terveyttä ja hyvinvointia edistävien palvelujen ympärillä tapahtuu paljon ja asioita kehitetään samanaikaisesti monella eri taholla, joten on mahdotonta pysyä kärryillä kaikista.

Kaikkien tavoitteena on kuitenkin asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, joten yhteistyötä kannattaa tiivistää ja hyödyntää tehokkaasti eri toimijoiden kanavia.

Järjestöjen ohjaus-, neuvonta- ja tukitoiminnassa syntyvää tietoa voisivat hyödyntää myös terveydenhuollon ammattilaiset.

– On tärkeää, että tiedot saadaan asiantuntijoiden käyttöön ja tueksi hoitopolkujen laatimiseen Kelan Omakanta-palvelun omatietovarannon kautta, totesi tapaamisessa mukana ollut Sydänliiton pääsihteeri Tuija Brax.

SoteDigin asukkaiden digipalveluissa on paljon mahdollisuuksia ohjata käyttäjiä järjestöjen neuvonta- ja ohjauspalveluihin. Omaolossa työ on jo aloitettu.

– Tässä on selkeästi molemminpuolinen hyöty: meidän palvelumme ohjaavat järjestöjen palveluihin, ja järjestöjen kautta saamme omia palvelujamme levitetyksi, summasi tilaisuuden antia SoteDigin toimitusjohtaja Harri Hyvönen.

Verkkopalvelut ovat järjestöille tärkeitä, koska samat sisällöt ovat käytettävissä läpi Suomen. Suurimpien järjestöjen verkkosivuilla vierailee vuosittain yli miljoona kävijää, joten ne tavoittavat merkittävän määrän ihmisiä.

Järjestötapaamisia jatketaan 

Järjestötapaamisista tehdään pysyvää toimintaa, tarkoitus on kokoontua noin neljä kertaa vuodessa. Seuraava tapaaminen on huhtikuussa.

Ensimmäisessä tapaamisessa olivat mukana järjestöistä Diabetesliitto, Suomalainen lääkäriseura Duodecim, tuberkuloosin ja keuhkosairauksien asiantuntijajärjestö Filha, Sydänliitto, Vanhustyön Keskusliitto ja Väestöliitto.