02.09.2021

Sosiaali- ja terveydenhuollon resurssien kohdentamista helpottavaa Suuntimaa kehitetään DigiFinlandin avulla kansalliseksi palveluksi

Pirkanmaalla kehitetty Suuntima-palvelu auttaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaita ja ammattilaisia löytämään asiakkaalle sopivimmat tavat saada ja käyttää palveluita. Arvioinnissa otetaan huomioon asiakkaan omat voimavarat. Palvelu helpottaa myös sosiaali- ja terveydenhuollon resurssien kohdentamista. Suuntima-palvelun kehittämistä ja kansallista laajentamista varten palvelu siirtyy Taysilta DigiFinlandin omistukseen ja vastuulle vuoden 2022 alusta alkaen.

Suuntima on kysymyksiin perustuva menetelmä ja digitaalinen palvelu, jota sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas ja ammattilainen käyttävät yhdessä. Käytön yhtenä tavoitteena on löytää asiakasta mahdollisimman hyvin tukeva palvelupolku. Suuntiman avulla rajalliset resurssit voidaan kohdentaa nykyistä paremmin valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteiden mukaisesti. Suuntima yhdistää asiakkaan arvion omista voimavaroistaan ja ammattilaisen arvion tilanteen haasteellisuudesta, joiden perusteella muodostuu yksi neljästä Suuntimassa määritellystä asiakkuudesta.

Pirkanmaalla käytössä ollut Suuntima-palvelu on todettu hyödylliseksi ja tuloksia tuovaksi työkaluksi. Palvelu on herättänyt kansallista kiinnostusta ja tulevassa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa sen käyttö laajenee myös Pirkanmaan ulkopuolelle. Tällä hetkellä Suuntima on siirtymässä pilotointivaiheeseen neljän muun sairaanhoitopiirin alueella.

Kehittämistyötä ja kansallista laajentamista varten Suuntima-palvelu siirtyy Taysilta DigiFinlandin omistukseen ja palveluportfolioon vuoden 2022 alusta. Palvelun siirtoprojekti on aloitettu elokuussa. DigiFinlandissa Suuntiman kehittämis- ja ylläpitoresurssit paranevat.

”Suuntimassa on hyvää kehityspotentiaalia ja palvelu sopii hyvin DigiFinlandin rooliin vaikuttavien ja yhdenvertaisten palveluiden luojana. Ammattilaiset kokevat Suuntiman hyvänä työkaluna, mikä on erityisen tärkeä kriteeri. Digitaalisten palveluiden tulee olla sellaisia, että niin asiakkaamme kuin Suomen asukkaat haluavat niitä käyttää”, toteaa DigiFinlandin hankkeista ja kehityksestä vastaava johtaja Jenny Vuollet.

Suuntima-palvelu on alun perin kehitetty Kurkiaura-hankkeessa. Palvelun on tuottanut Hämeenmaan Sydänpiiri ja sitä on ylläpitänyt sekä jatkokehittänyt Pirkanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö.

”Suuntima on ainoa työväline, jossa asiakas itse osallistuu segmentointiin ja jossa asiakkaan näkökulma huomioidaan tasavertaisena ammattilaisen näkemyksen rinnalla. On tärkeää, että Suuntima laajenee kansalliseksi ja se kehittyy edelleen”, kertoo ylilääkäri ja vastuualuejohtaja Sari Mäkinen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksiköstä.

DigiFinland on voittoa tavoittelematon valtion omistama osakeyhtiö. Yhtiö tuottaa ratkaisuja mm. sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tarpeisiin sekä kehittää toimialariippumattomasti tiedolla johtamisen edellytyksiä. DigiFinlandin ylläpitovastuulla on tällä hetkellä kaksi kansallisesti merkittävää asukkaiden sote-palvelua: Omaolo-palvelu ja Päivystysapu 116117.

Lue lisää Suuntimasta: https://www.tays.fi/fi-FI/Ohjeet/Hoitoketjut/Suuntima