22.08.2022

Sähköisen arkistoinnin asiakasfoorumissa kuullaan ja kohdataan

Sote-alueille suunnattu sähköisen arkistoinnin ensimmäinen asiakasfoorumi kokoontui toukokuussa. Tilaisuuden tavoitteena oli kuulla asiakastarpeita vuorovaikutteisesti ja jakaa ajantasaista tietoa DigiFinlandin Sähköisen arkistoinnin ja THL:n tiedonhallinnan projektin kuulumisista. Seuraava asiakasfoorumi järjestetään syksyllä 2022.

Asiakasfoorumin työpajoissa kuultiin asiakkaiden toiveita sähköiseen arkistointiin liittyen. Asiakkaat kokivat tilaisuuden tarpeellisena, etenkin kun hyvinvointialueilla on sote-uudistuksen myötä aloittanut paljon uusia toimijoita sähköisen arkistoinnin edistämisen parissa. Alueiden edustajat toivoivat jatkossakin sähköiseen arkistointiin liittyvää ajantasaista tietoa, ohjeistuksia ja tilannekatsauksia.

“Tilaisuudesta saatujen palautteiden perusteella asiakasfoorumin pääpainon tulisi olla tiedon, kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakamisessa. Alueet toivoivat kuulevansa myös järjestelmäkohtaisesti arkistoinnin toteutuksista”, täsmentää Sähköisen arkistoinnin asiantuntija Piritta Kärki.

Toiveissa yhteinen keskustelualusta

Tilaisuudesta saaduista palautteista tunnistettiin myös tarve sähköisen arkistoinnin keskustelualustalle. Keskustelualustalla aiheeseen voisi paneutua silloin, kun itselleen parhaiten sopii. Alustalta voisi löytyä muun muassa keskustelukumppaneita, materiaaleja ja tallenteita aiheeseen liittyen. Myös kansallisia toimijoita toivottiin mukaan keskusteluihin, jotta vuorovaikutuksessa voisi olla matalalla kynnyksellä.

“Idea keskustelualustasta on hyvä ja lisää vuorovaikutuksen mahdollisuutta monella tasolla. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan järjestämään keskustelualustan syksyn aikana”, Kärki kommentoi.

Palaute asiakasfoorumista oli positiivista ja alueilta toivottiin jatkoa tapaamisille. Säännölliset asiakasfoorumit pyritään mahdollistamaan myös jatkossa. DigiFinlandin asiantuntijat muotoilevat yhdessä kansallisten sidosryhmien kanssa toimintamallia, jolla voimme palvella asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla. Seuraava asiakasfoorumi järjestetään syksyn 2022 aikana. Kutsut tilaisuuteen toimitetaan sähköpostitse. Ilmoita kiinnostuksestasi osallistua Sähköisen arkistoinnin asiakasfoorumiin sähköpostilla sahkoinenarkistointi@digifinland.fi.

Lue lisää Sähköinen arkistointi -projektista täältä.