16.09.2022

Ryhti-hankkeen Mikä muuttuu -tilaisuudet keräsivät osallistujia 180 kunnasta

DigiFinland järjesti 30.8.-7.9.2022 viisi hybriditilaisuutta kuntien kaavoituksessa ja rakentamisen luvituksen parissa työskenteleville. Varkauden, Hämeenlinnan, Oulun, Vaasan ja Tampereen tilaisuuksiin osallistui yhteensä yli 500 henkilöä 180 eri kunnasta. 

Suomessa otetaan vuodesta 2024 lähtien käyttöön valtakunnallinen rakennetun ympäristön tietojärjestelmä. Ryhti-hankkeen tehtävänä on mahdollistaa muutos, joka järjestelmän käyttöönottamiseksi tarvitaan. Hanketta vetävät ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus. DigiFinland tarjoaa Ryhti-hankkeeseen liittyvää toiminnallista tukea Ryhti-muutostuki projektissa. DigiFinland järjesti 30.8.-7.9.2022 kuntien asiantuntijoille viisi Mikä muuttuu kuntien kaavoituksessa ja rakentamisen luvituksessa -tilaisuutta. Tilaisuuksissa käytiin läpi muun muassa tulevia lainsäädäntömuutoksia ja siirtymistä tietomallipohjaiseen kaavoitukseen.

Tilaisuuksissa käytiin läpi tulevia lakimuutoksia sekä tiedossa olevia käytännön muutoksia, jotka liittyvät tulevan rakennetun ympäristön tietojärjestelmän käyttöönottoon. Tilaisuuden työpajoista saatiin hyödyllistä tietoa muutostukea varten liittyen kuntien asiantuntijoiden arjen työhön ja kommentteja tuleviin muutoksiin. Osallistuneet arvioivat tilaisuuksien hyödyllisyyden oman työn kannalta keskimäärin arvosanalla 3,4 (asteikolla 1–5). Noin viidesosa osallistui tilaisuuksiin paikan päällä, loput osallistuivat etäyhteyden kautta.

Tilaisuuksien esitykset, tallenteet ja yhteenveto työpajoista lähetetään kaikille osallistujille sähköpostitse ja julkaistaan Ryhti-muutostuen verkkosivuilla.

Lisätietoja:

Satu Reisko
Projektipäällikkö
DigiFinland Oy
satu.reisko@digifinland.fi
Puh. 046 9210722


Ryhti-muutostuki on projekti, joka auttaa kuntia saavuttamaan valmiuksia uuden valtakunnallisen rakennetun ympäristön tietojärjestelmän käyttöönottamiseksi. Toiminnallista tukea tarjotaan kaavoituksen ja rakentamisen luvituksen parissa työskenteleville. Palvelun tuottaa valtion erityistehtäväyhtiö DigiFinlandin asiantuntijatiimi yhteistyössä ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Palvelut ovat kunnille maksuttomia.

Lisätietoja Ryhti-muutostuesta kunnille
digifinland.fi/toimintamme/ryhti-muutostuki-projekti/palvelut-kunnille

Lisätietoja Ryhti-hankkeesta
ym.fi/ryhti

Tilaisuuksissa oli mukana edustajia 180 eri kunnasta