20.04.2023

Omasuuntima-palvelua kehitetään asiakkaiden kanssa

Asiakaspalaute ja siihen reagoiminen ovat Omasuuntima-palvelun kehittämisen pohjana. Yhteiskehittämiseen osallistuneilta asiakkailta kysyttiin asiakaspalautetta vuoden 2022 lopulla. Palaute oli positiivista ja kehityksen tueksi saatiin hyviä konkreettisia kehitysideoita. Asiakaspalaute on huomioitu niin Omasuuntiman käyttöönotoissa kuin kehityksessäkin. Omasuuntima-tiimin toiminnan kulmakivi on, että asiakkaiden on helppo lähestyä tiimiläisiä ja tulla kuulluksi – palvelua kehitetään juuri asiakkaita varten.

Omasuuntima on tuotantokäytössä Pirkanmaan hyvinvointialueella ja palvelun käyttöönottoa valmistelee Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, Helsingin kaupunki, Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, Kanta-Hämeen hyvinvointialue, Keski-Suomen hyvinvointialue ja Pohjois-Savon hyvinvointialue. Myös muilla alueilla ollaan kiinnostuneita Omasuuntiman käyttöönottoon. DigiFinland tukee alueita käyttöönotoissa. Käyttöönotto suunnitellaan alueiden tarpeisiin sopivaksi ja sen keskiössä on toiminnanmuutoksen tukeminen.

DigiFinlandin tiimi päivittää parhaillaan Omasuuntiman käyttöönottokonseptia. Käyttöönottokonsepti käsittää DigiFinlandin tuen ja tukimateriaalin sekä käyttöönottoprosessin. Sisällössä on panostettu entisestään segmentoinnin ideologian kirkastamiseen ja organisaation toiminnan muutoksen tukemiseen. Pääkäyttäjäkoulutuksen sisältöä on uudistettu asiakaspalautteen perusteella ja koulutus toteutetaan jatkossa DigiFinlandin oppimisympäristöä hyödyntäen.

Uusi versiopäivitys – sisältöjä kehitetään yhdessä Omasuuntimaa käyttävien alueiden kanssa

Kehitystiimi valmistelee uutta Omasuuntiman 3.1-versiota, joka julkaistaan toukokuussa. Uuden version myötä palvelua voi käyttää myös englanniksi. Teknisen kehitystyön rinnalla Omasuuntimaan valmistellaan sisällöllisiä päivityksiä kysymyspatteristoihin ja asiakkuuspolkuihin liittyen.

Sisällön päivityksen työryhmä aloittaa työskentelynsä huhtikuun lopulla. Työryhmää fasilitoi DigiFinland ja ryhmään osallistuu asiantuntijoita Omasuuntimaa käyttäviltä sekä käyttöönottavilta alueilta.

Omasuuntiman avulla sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakas ohjataan hänelle sopivalle palvelupolulle. Palvelussa asiakkaalle ja ammattilaiselle on omat kysymykset: asiakas arvioi omia voimavarojaan sekä arjessa pärjäämistään ja ammattilainen arvioi asiakkaan tilanteen haasteellisuutta. Lisätietoa Omasuuntima-palvelun sivuilta täältä.

Tule kuulemaan lisää Omasuuntima-palvelusta Omasuuntima-päivässä 11.5.2023. Lisätietoa tapahtumasta löydät tältä sivulta.

Kiinnostuitko?

Annukka Ruokolainen 
Asiantuntija, Omasuuntima
annukka.ruokolainen@digifinland.fi
p. 044 3095994

Tero Mäkiranta 
Asiantuntija, Omasuuntima
tero.makiranta@digifinland.fi
p. 046 9211167