18.09.2023

Omaperheen käyttöönotot etenevät vauhdilla

Omaperhe on nyt käytössä neljällä alueella ja vuoden 2023 loppuun mennessä palvelu laajenee usealle uudelle alueelle.

Omaperhe on DigiFinlandin kehittämä kansallinen verkkopalvelu ja tietopankki. Palvelu kokoaa yhteen lapsiperheille tarkoitettuja palveluita, keskittyen erityisesti ennakoivaan viestintään ja opastukseen sekä ensivaiheen neuvontaan ja ohjaukseen.

Omaperheestä löytyy kattavasti sisältöjä mm. raskauteen ja synnytykseen, vauvavuoteen, lapsuuteen ja nuoruuteen sekä vanhemmuuteen ja parisuhteeseen liittyen. Omaperhe edistää perheiden hyvinvointia ja tekee hyvinvointia tukevat palvelut helpommin saavutettaviksi. Palvelun kautta tiedon etsiminen ja tuen saaminen on asukkaalle mahdollisimman helppoa.

Omaperheen käyttöönotto toteutetaan aluekohtaisena käyttöönottoprojektina vakioitua käyttöönottokonseptia noudattaen. Käyttöönotto kuitenkin räätälöidään jokaisen alueen tarpeisiin sopivaksi. Projektin tuloksena Omaperhe otetaan käyttöön alueasiakkaan toimintaympäristössä. Tämän ansiosta Palvelutietovarantoon kirjatut perhekeskustyöhön liittyvät fyysiset ja sähköiset palvelut tulevat näkyville asiointiportaaliin. Toiminnallisuuden ansiosta asukas pääsee valitsemaan oman kuntansa ja tätä kautta näkemään juuri hänen alueensa tuottamat palvelut.

DigiFinland tarjoaa käyttöönottoon laaja-alaisesti tukea, ohjausta ja koordinointia. DigiFinlandin asiantuntijat toimivat alueen vastinparina ja auttavat organisoitumisen suunnittelussa. Lisäksi DigiFinland tukee projektisuunnitelman laatimisessa, palveluohjauksen suunnittelussa, Omaperhevastaavan perehdytyksessä ja toiminnanmuutoksen tuessa sekä palvelun tuotantoon siirtymisvaiheessa. DigiFinland tarjoaa alueen käytettäväksi myös monipuolisia viestintämateriaaleja, joiden avulla asukkaat tavoitetaan heti Omaperheen käyttöönotosta lähtien.

Omaperhe otettiin käyttöön alkukesästä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Sähköisen perhekeskuksen alueellinen koordinaattori Marjo Köykkä tekee työtä palvelun käyttöönoton parissa. “Ammattilaiset voivat hyödyntää Omaperhettä perheiden ohjauksessa ja ohjata asiakkaita tutustumaan sen sisältöön”, Köykkä kertoo.

“Omaperhe antaa palvelusuosituksia siihen aihealueeseen, josta perheet etsivät tietoa. Tämän toivotaan helpottavan sopivien palvelujen löytämistä. Omaperhe voi jatkossa vähentää puhelujen määriä palveluihin, kun asiakkaat löytävät tarvitsemansa tiedon tai sähköisen asiointikanavan Omaperhe-sivustolta”, Köykkä lisää.