23.05.2022

Omaolon terveystarkastukselle näkyvyyttä markkinointikampanjan avulla

Omaolon terveystarkastuksen markkinointikampanja näkyy kuukauden ajan eri kanavissa 23.5.2022 alkaen.

Markkinointikampanjan viestit suunnataan ensisijaisesti yli 40-vuotiaille, vaikka palvelun varsinainen kohderyhmä on laajempi (18-70 -vuotiaat). Tavoitteena on saada kohderyhmä kiinnostustumaan terveystarkastuksesta ja heräteltyä heidät kokeilemaan palvelua matalalla kynnyksellä.

Markkinointikampanja näkyy mm. banneri- ja videomainontana eri verkkoalustoilla, YLE:n kanavilla tietoiskuna 30.5. alkavalla viikolla (vko 22) sekä Omaoloa käyttävien alueiden omassa viestinnässä.

Omaolon terveystarkastus antaa kattavan raportin terveydentilasta. Omaolon terveystarkastus ja -valmennukset pohjautuvat Kustannus Oy Duodecimin kehittämään Duodecim STAR®-palveluun. Terveystarkastuksen kysely ja sen pohjalta annetut palautteet käyttäjälle perustuvat viimeisimpään tutkimusnäyttöön kuten Käypä hoito -suosituksiin.

Omaolo on sosiaali-, terveyden- ja suun terveydenhuollon sähköinen palvelu- ja asiointikanava, joka tukee oma- ja itsehoitoa, sekä ohjaa tarvittaessa tarkoituksenmukaisen avun piiriin. Omaolosta löytyy terveystarkastuksen lisäksi terveydentilaa kartoittavia oirearvioita 16 kpl sekä kokonaisvaltaista hyvinvointia edistäviä hyvinvointivalmennuksia.

Tällä hetkellä 80 %:lla suomalaisista on mahdollisuus hyödyntää Omaoloa. Ammattilaiskäyttäjiä palvelussa on noin 9 000 ja se on käytössä noin 200 kunnassa.