21.01.2019

Omaolo-palvelu nyt koekäytössä myös kouluterveydenhuollossa

Uusi sähköinen sote-palvelu Omaolo tukee myös neuvola-, koulu-, opiskelija- ja työterveydenhuollon prosessien tehostamista ja laadun parantamista. Omaolossa asukas voi täyttää hänelle osoitetun esitietolomakkeen itselleen parhaiten sopivana ajankohtana ja lähettää sen suoraan terveydenhoitajalle tai lääkärille läpikäytäväksi. Näin asukas saa mahdollisuuden miettiä rauhassa etukäteen omia, perheensä ja/tai lapsensa hyvinvointi- ja terveystottumuksia, jolloin jo varsinaisesta esitietolomakkeen täyttämisestä on hyötyä. Ammattilainen voi puolestaan tutustua vastauksiin ja valmistautua tapaamisiin etukäteen. Näin on mahdollista kohdentaa palveluja oikea-aikaisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Omaolo sisältää mm. seuraavat esitietolomakkeet:

  • Äitiysneuvolan ensikäyntiin liittyvät esitiedot
  • 1,5-vuotiaan laajaan terveystarkastukseen liittyvät esitiedot
  • 3X10D kysely peruskouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen
  • 5. luokkalaisen laajaan terveystarkastukseen liittyvät huoltajan antamat esitiedot
  • 2. asteen opiskelijan terveystarkastuksen sähköinen terveyskysely
  • Työterveyshuollon sähköinen terveystarkastus yötyötä tekevälle

Palvelua pilotoidaan parhaillaan Espoossa ja Kuopiossa rajatuilla ryhmillä. Porvoossa koekäyttö opiskelijaterveydenhuollossa alkaa helmikuussa. Pilottiryhmiltä saadun palautteen perusteella Omaoloa jatkokehitetään, jonka jälkeen esitietolomakkeet ovat Omaolossa mukana olevien toimijoiden hyödynnettävissä.

Lisää Omaolosta: sotedigi.fi/omaolokasikirja

Omaolo on uusi sähköinen sote-palvelu, jonka kehittämisestä ja levittämisestä vastaa valtion kehitysyhtiö SoteDigi Oy. Omaolossa ovat mukana Helsinki, Espoo, Turku, Tampere, Oulu, Siun Sote, Hämeenlinna, Kuopio, Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymä, Porvoo, Sodankylä, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri sekä Keski-Suomen ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit. Palvelu leviää myös uusille alueilla vuoden 2019 aikana.