25.02.2021

Mobiilikäyttö DigiFinlandin palveluissa merkittävässä roolissa

Mobiilikäyttö lisääntyy jatkuvasti ja on etenkin vapaa-ajalla ylivoimaisesti verkon pääasiallinen käyttötapa. Myös DigiFinlandin tämänhetkisten palveluiden käyttö hyötyy liikkuvuudesta, jolloin kansalaisten ei tarvitse olla tietokoneensa äärellä palveluita käyttääkseen. Esimerkiksi Omaolo-palvelun käytöstä selvästi yli puolet tapahtuu mobiililaiteilla.

DigiFinlandilla tehtiin mobiiliratkaisun selvitys, jossa tarkasteltiin DigiFinlandin tulevia mobiilikehitystarpeita. Lähtökohtana olivat Omaolon oirearvioiden mobiilitoteutus, Päivystysapu 116117 -palvelu sekä tuleva Sähköinen perhekeskus -palvelu. Selvityksessä ilmeni, että DigiFinlandin palveluiden nykyiset ja lähitulevaisuuden käyttötarkoitukset hyötyvät mobiilikäytöstä, mutta ne eivät välttämättä tarvitse erillistä mobiilisovellusta. Selvitys toteutettiin yhteistyössä Nordic Healthcare Group Oy:n (NHG) kanssa.

“Jos vertaamme Omaolon syntyhetkeä nykyhetkeen, huomaamme että käyttäjät ovat siirtyneet tietokoneilta mobiiliin. Tulevaisuudessa kehityksessä suositaan Mobile first -ajattelutapaa, joka tarkoittaa sitä, että palvelut kehitetään mobiilioptimoidusti”, kertoo DigiFinlandin hankkeet ja kehitys johtaja Jenny Vuollet.

Kansallinen arkkitehtuuri mukana tarkastelussa

Selvityksessä tarkasteltiin, miten mobiiliratkaisu sopii alueiden suunnitelmiin mobiilipalveluista. Haastattelussa oli mukana ammattilaisia ja asukkaita neljältä eri alueelta. Haastatteluista ilmeni, että alueet ovat hyvin erilaisissa tilanteissa digitaalisten palveluiden mobiiliasioinnin osalta. Osalla on omia ratkaisuja, mutta monet toivovat yhteistä kansallista toteutusta mobiiliasioinnin tueksi. Alueilla toivottiin erityisesti asukkaan näkökulmasta tuotettuja palveluita. Myös ketterää kehitystä ja nopeaa kehitystä toivottiin laajasti.

”Kansallisia toteutuksia tehdessä on tärkeää ymmärtää alueiden erilaisia tilanteita sekä tarpeita, jotta kansalaiselle näkyvästä asioinnin kokonaisuudesta saadaan tarkoituksenmukainen”, kertoo NHG:n senior manager Tommi Kemppainen ja jatkaa:

”Alueilla digitaaliset palvelut ja asiointi integroituvat tiukasti muuhun toimintaan ja teknisesti varsin moniin järjestelmiin. Kansallisen ja alueellisen ratkaisun kehityksessä on paljon huomioitavia asioita.

Kehitystyötä mobiilioptimoinnin parissa

Selvityksen tuloksena syntyi DigiFinland palveluiden kehitykselle tärkeitä suuntaviivoja. Ensisijaisena ratkaisuna DigiFinlandin palveluille toimii mobiilisivusto – erilliselle mobiilisovellukselle puolestaan ei löytynyt tarvetta. Mobile first -ajattelussa tuotesuunnittelu perustuu mobiiliin käyttötapaan ja laajennetaan siitä muihin päätelaitteisiin, joissa laajemmat ominaisuudet ovat käytettävissä. Tarpeita tarkastellaan lähitulevaisuudessa uudelleen palvelukohtaisesti esimerkiksi palveluiden sisältöjen laajentuessa.

”Jatkossa DigiFinlandilla teemme siis mobiilioptimoitua kehitystä. Tavoitteena on tarjota käyttäjälle hyvä käyttäjäkokemus, huolimatta siitä asioiko asukas tietokoneella vai mobiilisti ”, Vuollet tiivistää.

”Mobiiliratkaisujen kehityksessä on myös tärkeätä huomioida mahdollisuus liittää kansallisia ja alueellisia ratkaisuja kansalaisen kannalta toimiviksi asiointikokonaisuuksiksi”, Kemppainen pohtii.

Tulevaisuudessa työ DigiFinlandilla jatkuu muun muassa Omaolon mobiilioptimoidun käyttöliittymäparannuksien parissa. Mobile first -ajattelutapa otetaan tulevaisuudessa mukaan suunnitteluun myös Sähköisen perhekeskuksen ja Päivystysapu 116117 -palvelun digikanavan suunnittelussa.