29.06.2020

Kansallinen tekoälyohjelma AuroraAI etsi ideoita ohjelman jatkotyöhön innovaatiohaasteen avulla

AuroraAI-ohjelma etsi ideoita ohjelman toteuttamisen tueksi avoimen innovaatiohaasteen avulla. Kesäkuussa järjestetyssä hackathonissa ideoitiin avointa keskustelevaa tekoälyä hyvinvointitiedon keräämiseksi ja hyvinvoinnin tilan visualisointia.

Hackathon on yhteiskehitystapahtuma, jossa joukko ihmisiä kokoontuu ennalta päätetyksi ajaksi etsimään ja luomaan uusia ratkaisuja annettuihin innovaatiohaasteisiin.

Innovaatiohaasteen järjestämisestä vastasi digitaalisia ratkaisuja julkisen hallinnon tarpeisiin kehittävä ja tukeva SoteDigi Oy yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa. Hackathonin fasilitoi Industryhack Oy, joka on yhteiskehittämiseen ja innovatiivisiin hankintoihin erikoistunut asiantuntijayritys.

“Hallitusohjelmaan kuuluva AuroraAI etsii uutta tapaa sille, miten yhteiskunnan eri organisaatiot toimivat entistä paremmin meidän kaikkien parhaaksi. Hackathonissa etsimme keinoja, miten palveluntarjoajien ja ihmisten välistä vuorovaikutusta parannetaan. Työn keskiössä on ihminen ja mitä hän todellisuudessa tarvitsee, sanoo erityisasiantuntija Aleksi Kopponen valtiovarainministeriöstä.”

Vuorovaikutuksen parantamiseksi AuroraAI-ohjelmassa kehitetään verkko, jonka tehtävänä on luoda teknisiä edellytyksiä eri palvelujen ja alustojen keskinäiselle tiedonvaihdolle ja yhteentoimivuudelle.

“Kokonaisen yhteiskunnan saattaminen tekoälyaikaan näyttää yllättävän mahdolliselta. Kunhan sen tekee ketterästi ja kepein askelin, sektorirajat ylittäen ja kaikki yhteen hiileen puhaltaen. Kokonaan uudet toimintamallit ja teknologiat avaavat uusia mahdollisuuksia sekä julkishallinnon että muiden toimijoiden suhteen; sen perimmäisen loppuasiakkaan parhaaksi, sanoo erityisasiantuntija Antti Hahto valtiovarainministeriöstä.”

SoteDigi Oy kehittää AuroraAI-ohjelmassa AuroraAI-verkon tueksi tietojohtamisen ratkaisua hyvinvointitiedon keräämiseksi, tallentamiseksi ja esittämiseksi ihmiskeskeisesti. Hankkeen työnimenä esiselvitysvaiheessa on ihmiskeskeisen tietojohtamisen ratkaisu. SoteDigi Oy:n mukaan hackathon osoittautui oivalliseksi työkaluksi hankkeen tässä vaiheessa.

“Hackathon antoi hankkeemme esiselvitykselle lentävän lähdön. Pääsimme heti hedelmälliseen vuoropuheluun kehittäjäyhteisön kanssa luoden kriittistä massaa määrittelyn pohjaksi – arvokkaita kontakteja unohtamatta. Samalla pystyimme virittämään ajatuksemme tälle hankkeelle keskeisiin hankintateknisiin seikkoihin, jotka joudumme joka tapauksessa ratkaisemaan lähikuukausina. Nyt voimme luottavaisin mielin siirtyä esiselvityksessä eteenpäin, tiivistää SoteDigi Oy:n projektipäällikkö Pirkka-Matti Alanne.”

Innovaatiohaasteeseen vastasi 15 tiimiä, joista mukaan valikoitui 10. Tiimit työstivät ideoita annettuun haasteeseen tiiviisti yhden päivän ajan. Haaste oli jaettu kahteen polkuun: hyvinvointitiedon keruu ja sen esittäminen. Neljä tiimiä ideoi hyvinvointitiedon keruuta keskustelevan tekoälyn ja avoimen bottiteknologian polulla sekä kuusi tiimiä hyvinvointitiedon esittämistä tiedon visualisoinnin polulla. Tavoitteena ei ollut hakea voittajaa tiimien joukosta, vaan ennen kaikkea ideoita AuroraAI-ohjelmaa varten. Tässä onnistuttiinkin hyvin: tallessa on mittava ideapankki, josta SoteDigi Oy voi nyt hakea suuntaa ratkaisun määrittelylle ja myöhemmin tänä vuonna alkavalle toteutukselle.

SoteDigi Oy:n kautta toteutettava tietojohtamisen ratkaisu kerättyine ja jalostettuine yksilöiden hyvinvointitietoineen tukee suoraan Digi- ja väestötietoviraston (DVV) kautta toteutettavaa AuroraAI-verkkoa sekä sen tekoälyavusteista palvelutarpeen tunnistusta ja palvelusuosittelun mekanismia.

Lisätietoja antavat:

Valtiovarainministeriö – Aleksi Kopponen, Antti Hahto
SoteDigi Oy – Pirkka-Matti Alanne (tavoitettavissa 10.8.2020 alkaen)

Lähde: Vm.fi

AuroraAI-kuvitus