26.05.2021

Julkisen hallinnon tunnistamisen ja käyttövaltuushallintaan etsitään ratkaisuvaihtoehtoja

DigiFinlandissa on alkanut julkisen hallinnon tunnistamisen ja käyttövaltuushallinnan uusien
ratkaisuvaihtoehtojen selvitys. Valtiovarainministeriö tilasi sen osana julkisen hallinnon ICT-palvelutuotannon ohjausta. Työ käynnistyi 2021 huhtikuussa ja valmistuu elokuussa.

Selvityksen tavoitteena on tunnistaa julkisen hallinnon tunnistamisen ja käyttövaltuushallinnan ratkaisuvaihtoehtoja. Työ sisältää ratkaisuja sekä turvalliseen käyttäjien tunnistamiseen ja ajantasaiseen käyttövaltuuksien hallintaan, että mahdollistamaan tarvittaessa IT-järjestelmien käyttö yli organisaatiorajojen, myös valtion ja muun julkishallinnon välillä. Käyttövaltuushallinnan avulla hallitaan mihin IT-järjestelmiin kullakin käyttäjällä on pääsyoikeus ja mitä toimia hän voi niissä tehdä.

Selvityksen taustana käytetään DigiFinlandin toisen edeltäjän Vimana Oy:n kolme vuotta sitten tekemää selvitystä julkisen hallinnon tunnistamisen ja käyttövaltuushallinnan järjestämisen vaihtoehdoista.

Selvityksen tekevät DigiFinlandin kanssa pääosin Consultor Finland Oy:n Janne Metsänoja ja Sakari Kouti. Selvitys sisältää haastattelut eri sidosryhmille. Selvitysprojektin tuloksissa kuvataan julkishallinnon tunnistamisen ja käyttövaltuushallinnan ratkaisuvaihtoehtoja. Työssä myös asetetaan nämä vaihtoehdot sopivuusjärjestykseen ja esitetään jatkoaskelia tulevalle yhteistyölle. Selvitys palvelee myös pelastuslaitosten tunnistamistarpeita.

Selvitys kytkeytyy julkisen hallinnon strategiaan

Selvitys kytkeytyy joulukuussa 2020 julkaistuun julkisen hallinnon strategiaan. Siinä linjataan toimintaa uudistettavan siten, että julkisessa hallinnossa voidaan työskennellä entistä sujuvammin ja yhtenäisemmin, yli sisäisten rakenteiden ja rajojen.

Selvitykseen kytkeytyvät myös helmikuussa alkaneet hankkeet valtion palvelu- ja toimitilaverkon
uudistamiseksi. Tavoitteena hankkeilla on koota käyntiasiointi julkisen hallinnon yhteisiin
asiakaspalvelupisteisiin ja tiivistää valtionhallinnon toimitilaverkkoa.