21.12.2021

Integraatioiden kehitystiimi aloittaa, integraatioalusta etenee

DigiFinlandin kilpailutus integraatioalustan ja integraatioiden kehittämiseen sekä ylläpidon osalta on saatu päätökseen. Toimittajaksi on valittu Digia. Sopimus on kolmivuotinen sisältäen mahdolliset optiovuodet.

DigiFinlandin työssä on tunnistettu tarve hallita ja ylläpitää integraatioita systemaattisemmin. Isossa kuvassa kyse on integraatioiden palvelukehityksestä. Tulevan integraatioalustan avulla vastataan tuleviin haasteisiin. Valittu kehitystiimi tulee olemaan vahvassa roolissa myös integraatioalustan käyttöönotossa.

”Toiminnan uudistamisen ja digitalisoimisen edellytyksenä on, että kerran tallennettua tietoa tulee pystyä jakamaan ja hyödyntämään. Integraatioiden ja rajapintojen avulla mahdollistetaan tiedon liikkuminen organisaatioiden sisällä sekä niiden välillä. DigiFinlandin monialainen tehtävä ja toimintaympäristö ovat lisänneet tarvetta teknisten integraatioratkaisuiden laajentamiselle, hallinnoinnille ja ylläpidolle. Yhtiön tuleva integraatiokehitys perustuu integraatioalustan ympärille rakentuvaan palvelukokonaisuuteen ja tavoitteena on tarjota integraatiopalveluita DigiFinlandin omien palveluiden lisäksi myös hyvinvointialueille vuodesta 2023 eteenpäin”, kertoo johtaja Jenny Vuollet.

Kasvavat tietoliikennemäärät nykyisissä palveluissa sekä tarve lisätä palvelutarjoamaa tulevaisuudessa asettavat haasteita, joiden ratkaisemisessa integraatiot ovat tärkeässä roolissa. Integraatioalustan avulla integraatiota voidaan hallita keskitetysti, palveluintegraatioiden vasteaika on nopeampi, tietoliikenteen valvonta ja hallinta tehokkaampaa, suorituskyky paranee sekä uusien palveluiden käyttöönotot ovat ketterämpiä.

Alkuvaiheessa integraatioalustaa hyödyntävät DigiFinlandin palvelut: Omaolo, Sähköinen arkistointi, OmaPerhe, Suuntima, Päivystysapu 116117. Integraatioalusta mahdollistaa myös integraatioiden määrän lisäämisen merkittävästi nykyisestä. Integraatiokehityksen tulevaisuus onkin monialainen, minkä vuoksi integraatioalustan skaalautuvuus ja mukautuvuus pitkällä tähtäimellä on tärkeää. Monialaisuus tarkoittaisi myös muiden kuin sote -alan palveluiden tukemista. Tällaisia palveluita voisivat olla esimerkiksi tietoon perustuvan johtamisen edistäminen muilla kuin sote -sektorilla tai kuntien digitaalisen turvallisuuden alueen tehtävien tukeminen.

Integraatioiden kehitystiimi aloitti työnsä loppuvuodesta 2021. Digian kehitystiimi tekee työtä DigiFinlandin ohjauksessa integraatioalustan käyttöönoton sekä DigiFinlandin kokonaisvaltaisen palvelujen integraatioiden kehittämisen kanssa.

Lisätietoja:

Jenny Vuollet
Johtaja, hankkeet ja kehitys, DigiFinland Oy
P. 050 414 7545