22.06.2023

Helpperin sisällöt kiinnostivat nuoria ­- Verkko­­­palvelun koekäytöstä saatiin hyviä tuloksia ja arvokkaita kehitys­ehdotuksia

Helpperi on DigiFinlandin kehittämä kansallinen 13–29-vuotiaille suunnattu verkkopalvelu, joka kokoaa nuorille tarkoitetun tiedon, tuen ja palvelut yhteen osoitteeseen. Palvelun tarkoituksena on, että nuori löytää omaan elämäntilanteeseensa sopivaa luotettavaa tietoa ja apua eri muodoissa. Helpperi tukee Perhekeskus -palvelukokonaisuutta, ja on osa Sähköistä perhekeskusta.

DigiFinland toteutti Helpperin ensimmäisen koekäytön 15.5.-2.6.2023. Koekäyttöön osallistui nuoria Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan sekä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueilta. Mukana koekäytössä olivat myös Väestöliitto, SOS-Lapsikylä, Kokkolan ensi- ja turvakoti sekä Perhekoti Vehkatupa. Testaustilaisuuksia järjestettiin yhteensä kolme, ja näissä tilaisuuksissa nuoret pääsivät tutustumaan Helpperi-sivuston toimivuuteen, kommentoimaan sisältöjä sekä antamaan parannusehdotuksia. Lisäksi tarjottiin mahdollisuus erillisiin yksilöarviointeihin. Koekäyttöön osallistuneiden nuorten ikähaarukka oli 12–25-vuotta ja vastauksia saatiin yhteensä noin 30. Kyselyyn oli mahdollista vastata anonyymisti.

Koekäytön tulokset olivat suurelta osin positiivisia. Nuoret kokivat sovelluksen käyttöliittymän helppokäyttöisenä ja palvelun värikkyyden mielekkäänä. Helpperin sisällöt ja aihealueet nähtiin monipuolisina ja kiinnostavina, vaikka kaikkia Helpperin sisältöjä ei ollutkaan vielä koekäytön aikana esillä. Helpperin artikkelit olivat nuorten kieleen soveltuvia ja sopivan mittaisia. Yksi koekäyttöön osallistunut nuori kommentoi seuraavasti: ’’Täytyy sanoa, että tosi hyvä sivusto, idea on tärkee ja se saatu toteutettua selkeesti ja nuorille sopivaks, jatkoon!’’

Koekäytön avulla saatiin myös arvokkaita kehitysehdotuksia. Kehityskohdat liittyivät Helpperin palveluhakuihin ja ei-tekstimuotoisten artikkelien käytettävyyteen. Lisäksi toivottiin, että Helpperissä huomioitaisi myös nuoret, joilla on haasteita keskittymisen kanssa. Esimerkiksi pitkien tekstiosioiden sijaan nuorille olisi hyvä tarjota tiivistelmä pidemmästä tekstistä tai kuvaaja, joka voisi helpottaa luetun ymmärtämistä. Lisäksi Helpperin artikkelien palvelunostoja on syytä vielä kehittää.

Kiitämme kaikkia koekäyttöön osallistuneita nuoria, hyvinvointialueita ja organisaatioita. Koekäytössä saatu palaute huomioidaan Helpperin jatkokehittämisessä. Helpperi julkaistaan loppuvuodesta 2023.