17.04.2024

Digitaalisten palveluiden hiilikädenjälkilaskenta toi esille positiivisia ilmastovaikutuksia

Digitaalisilla palveluilla voi olla suotuisia ilmastovaikutuksia. DigiFinland selvitti vuoden 2023 osalta Omaolon ja Päivystysapu 116117:n hiilikädenjäljen. Laskenta toi esille, että molemmilla palveluilla on positiivisia ilmastovaikutuksia.

Hiilikädenjäljellä kuvataan tuotteiden tai palveluiden aikaansaamia positiivisia ilmastovaikutuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi päästövähennykset, jotka syntyvät tuotteen tai palvelun käytöstä ja hyödyntämisestä. DigiFinland selvitti Omaolo- ja Päivystysapu 116117 -palveluiden hiilikädenjäljen vuoden 2023 osalta. Laskenta toteutettiin Helsingin kaupungin ja HUS:n alueilta.

Vaikka tuloksiin sisältyy jonkin verran arvioita ja oletuksia, voidaan niiden perusteella todeta, että molemmilla palveluilla on merkittäviä positiivisia ilmastovaikutuksia. Monet hyvinvointialueista ovat maantieteellisesti laajoja ja etäisyydet niissä suurempia, joten voidaan olettaa, että digitaalisten palveluiden käytön hiilikädenjälki niiden kohdalla olisi suurempi kuin esimerkiksi HUS:n alueella suhteessa käyttömääriin.

Hiilikädenjälki perustuu siihen, että Omaolo- ja Päivystysapu 116177 -palveluja hyödynnettäessä liikkumistarve vähenee, kun ihmisten ei tarvitse hakeutua lääkärin vastaanotolle sellaisissa tilanteissa, joissa ei ole välitöntä avun tarvetta. Vertailukohta on, että ilman Omaolo- ja Päivystysapu 116177 -palveluja ihmiset hakeutuisivat esimerkiksi lääkärin vastaanotolle.

– Vastuullisesti tuotetut digitaaliset palvelut saavat aikaan myös ilmastovaikutuksia, samalla kun parantavat palveluiden äärelle pääsyä. DigiFinlandille on tärkeää arvioida palveluiden kokonaisvaikutuksia yhteiskuntaan, kertoo DigiFinlandin toimitusjohtaja Mirva Antila.

Päivystysapu 116117 ja Omaolo vähentävät turhaa matkustamista

Laskenta osoitti, että sekä Päivystysapu 116117 että Omaolo vähentävät turhaa matkustamista.

Helsingin osalta laskennalliset vertailupäästöt ilman Päivystysapu 116117 -palvelun käyttöä olisivat 173,5 ton CO2e. Päästöt palvelun käytön jälkeen ovat 51,6 ton CO2e. Hiilikädenjälki Päivystysapu 116117 -palvelulla oli laskennan mukaan 122,0 ton CO2e, joka vastaa n. 12 suomalaisen vuosittaista hiilijalanjälkeä. Hiilikädenjäljen osuus on 70,3 % laskennallisesta vertailupäästöstä. Vastaavasti HUS:n osalta hiilikädenjälki Päivystysapu 116117 -palvelulla oli 333,8 ton CO2e, joka vastaa noin 32 suomalaisen vuosittaista hiilijalanjälkeä. Hiilikädenjäljen osuus on 53,7 % laskennallisesta vertailupäästöstä.

Omaolopalvelun osalta päästöt ilman palvelun käyttöä oivat 864,5 ton CO2e. Päästöt palvelun käytön olivat jälkeen: 474,1 ton CO2e. Hiilikädenjälki Omaolo-palvelulla oli 390,4 ton CO2e, joka vastaa noin 38 suomalaisen vuosittaista hiilijalanjälkeä. Hiilikädenjäljen osuus on 45,2 % laskennallisesta vertailupäästöstä.

Omaolo- ja Päivystysapu 116117 -palveluiden hiilikädenjälkilaskenta perustuu soveltuvin osin VTT:n ja LUT-yliopiston kehittämään hiilikädenjälkilaskentamenetelmään (Carbon handprint guide: V. 2.0 Applicable for environmental handprint). Hiilikädenjälkeä määritettäessä laskettiin kaksi hiilijalanjälkeä: toinen kädenjälkiratkaisulle ja toinen vertailukohdalle. Hiilijalanjälkilaskennassa nojattiin ISO 14067 -standardin ohjeistukseen. Hiilikädenjälkilaskenta toteutettiin OpenCO2.net-hiilikädenjälkialustan laskentatyökaluilla ja hyödyntäen OpenCO2.net-päästötietokantaa. Laskennan toteutti OpenCO2net Oy.

Tutustu raporttiin

Lisätietoja aiheesta: viestinta@digifinland.fi