19.10.2023

DigiFinlandin Tietojohtaja.fi-palvelu uudistuu lokakuussa

DigiFinland on tarjonnut hyvinvointialueille kustannustehokasta ja tietoturvallista Tietojohtaja.fi-palvelua vuoden 2023 alusta saakka. Tietojohtaja.fi-palvelulla autetaan hyvinvointialueita johtamaan sote-palvelujen järjestämistä tietoon perustuen sote-palvelujen järjestämislain mukaisesti.

Tietojohtaja.fi-palvelu perustuu sote-palvelujen järjestämisen tietomalliin ja sen tuloksellisuuden ulottuvuuksiin, eli sote-järjestämisen vähimmäistietosisältöihin. Vuoden 2023 alussa julkaistiin sosiaali- ja terveydenhuollon tarve (SOTETARVE) -vähimmäistietosisällön mukainen tietojohtamisen kokonaisuus osaksi DigiFinlandin Tietojohtaja.fi-palvelua. Hyvinvointialueet ovat ottaneet palvelun hyvin vastaan toimintansa johtamisen tueksi ja kehittämiseksi.

Tietojohtaja.fi-palvelu laajenee hyvinvointi- ja terveys (HYTE) -vähimmäistietosisältöön

Tietojohtaja.fi-palvelua kehitetään määrätietoisesti vastaamaan yhä laajemmin hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen johtamistarpeita. Tietojohtaja.fi-palvelu kattaa lokakuusta 2023 lähtien (SOTETARVE) -vähimmäistietosisällön lisäksi väestön hyvinvointi- ja terveys (HYTE) -vähimmäistietosisällön.

”Jatkossa Tietojohtaja.fi-palvelun raportointikokonaisuudesta löytyy siis jo kaksi sote-järjestämisen vähimmäistiedon laajaa ulottuvuutta. Nykyisille palvelun käyttäjille uudet raportit tulevat käyttöön automaattisesti”, kertoo tietojohtaja Jaakko Pentti.

HYTE-vähimmäistietosisältö jakautuu kuuteen teemaan: väestö ja väestörakenne, elinolot ja elinympäristö, palvelujärjestelmä (sosiaali- ja terveydenhuolto), palvelujärjestelmä (liikunta, kulttuuri, koulutus, järjestöt ja yritykset), hyvinvoinnin ja terveyden tila sekä turvallisuus. Näitä teemoja tukevat tietojohtamisen mittarit ja indikaattorit on rakennettu uusille käyttövalmiille Power BI -raportointinäkymille yli sadasta avoimen datan tietolähteestä. Tietolähteitä on poimittu seuraavista tietopankeista: Tilastokeskus, avoindata.fi, Sotkanet, Eläketurvakeskus, Koodistopalvelu, FinSote ja Liiteri (Syke).

Samoille raportointinäkymille on integroitu myös aiempi SOTETARVE-raportointikokonaisuus ja vähimmäistietosisältö, jotta käyttökokemus ja kokonaiskuva tarjolla olevista tiedoista säilyvät eheinä. Raportointisovelluksessa on panostettu sujuvaan vertailuun ja tiedon syvätarkasteluun päivittäisessä johtamisessa. Kun palveluun integroidut avoimet kansalliset tietolähteet ja niiden aineistot päivittyvät lähdejärjestelmissä, vastaava päivitys tuodaan Tietojohtaja.fi-palveluun.

Seuraavissa kuvissa on esimerkkejä uusista raportointimahdollisuuksista.

Tietojohtaja.fi-lisenssin kautta hyvinvointialueille tarjottavat uudet käyttövalmiit Power BI -raportointinäkymät saavat tuttuun tapaan seurakseen uudistuneen teknisen Tietojohtaja.fi-rajapinnan. Tämän uudistuneen rajapinnan kautta hyvinvointialueilla on mahdollisuus hyödyntää Tietojohtaja.fi-palvelun taustalla olevaa ajantasaista tietokantaa ja sen rivitasoista aineistoa (SOTETARVE sekä HYTE), suoraan omissa sovelluksissa. Rajapinta on mahdollista ottaa käyttöön datajaon (Snowflake data sharing) tai tiedostojaon (Azure data factory) avulla.

Tietojohtaja.fi-palvelua kehitetään edelleen. Sekä avoimen datan laajennuksia että sopimuspohjaisia kansallisia tietolähteitä seurataan aktiivisesti. Niitä otetaan asiakkaiden tarpeita ja kysyntää kuunnellen mukaan palvelun kehitykseen.

Uudistuvaa Tietojohtaja.fi-palvelua esitellään asiakkaille ja käyttäjille loppuvuodesta 2023.

Lisätietoja:

Tietojohtaja.fi-palvelun kehitys ja ylläpito
tietojohtaja@digifinland.fi