15.12.2021

DigiFinlandin tarjoama Suomi.fi-asioinnintuki päättyy rakenneuudistushankkeen loppuessa

Vuosi 2021 ja sen myötä sote-rakenneuudistushanke lähenee loppuaan. Tämä merkitsee samalla sitä, että DigiFinlandin tuottama Sähköisen asioinnin tukipalvelu Suomi.fi-palvelujen käyttöönottojen edistämiseksi päättyy vuoden vaihteessa.  

Hankkeen aikana DigiFinland edisti Suomi.fi-palvelujen käyttöönottoja sote-sektorilla useissa eri järjestelmissä ja palveluissa. Näistä esimerkkejä ovat Lifecare- ja Nearis-järjestelmien ajanvarauskirjeiden lähetys Suomi.fi-viestit-palvelun kautta. Hankeaikana pidettiin asiakastapaamisia ja työpajoja noin 150 kappaletta, ja yhteistyötä tehtiin aktiivisesti 42 järjestelmätoimittajan kanssa. Näissä tapaamisissa Suomi.fi-palvelut ja julkisen sektorin käyttövelvoitteet tulivat osallistujille tutuiksi.  

DigiFinland edisti järjestelmätoimittajien kehitystyötä, jotta asiakas- ja potilastietojärjestelmät sekä erilaiset asiointiportaalit, etäpalvelut ja asiointialustat tukisivat Suomi.fi-palveluita entistä paremmin. Järjestelmätoimittajien ja hankintatoimen yhteistyön kautta saatiin lisättyä myös etäpalvelujen ja -vastaanottojen turvallisuutta, minkä tärkeys on korostunut entisestään pandemia-aikana. Muun muassa Etävastaanotto- ja chat-palvelun toimittaja Ninchat kehitti Suomi.fi -tunnistukseen perustuvan vahvan tunnistuksen palvelemaan asiakkaitaan entistä turvallisemmin. 

Suomi.fi-asioinnintuki-palvelun päättyessä myös ammattilaisille suunnattujen Suomi.fi-palveluiden sote-käyttäjäryhmän kuukausitapaamisten vetovastuu siirtyy DigiFinlandilta Digi- ja väestötietovirastolle (DVV). Tapaamiset ovat saavuttaneet suuren suosion, ja parhaimmillaan tapaamisiin on osallistunut lähes sata asiantuntijaa. Sote-käyttäjäryhmän tarpeista syntyi muun muassa idea Palvelutietovarannon (PTV) ja Maanmittauslaitoksen (MML) omistaman Suomi.fi-kartat-palvelun yhteistyöstä. Tämän yhteistyön kulmakivenä toimiva, MML Focus groupiksi nimetty ryhmä jatkaa kokoontumisiaan Maanmittauslaitoksen koollekutsumana jatkossakin.

Palvelutietovaranto (PTV) on eri toimijoiden palvelutiedoille omistettu kansallinen tietovaranto, jonka tarkoituksena on keskitetysti sisältää kuvaukset kaikista julkisen sektorin palveluista. Asukas voi katsella näitä palvelutietoja joko Suomi.fi-verkkopalvelun kautta tai sen palvelun sähköisen asioinnin kautta, jossa on asioimassa. Hyvinvointialuevalmistelussa sekä keinoälyä hyödyntävien palveluiden lisääntyessä PTV:n hyödyntämisellä ja laadukkaalla palvelutietovarannon tiedolla on yhä suurempi merkitys. Kun nämä tarpeet oli tunnistettu, oli mahdollista edistää PTV-työn koordinaatiota, parantaa palvelukuvausten laatua sekä luoda ohjaavaa materiaalia hyvinvointialuevalmistelun tueksi. Palvelussa tehtiin lisäksi kansallista yhteistyötä DigiFinlandin muiden palveluiden ja hankkeiden, muun muassa Omaolon, Päivystysapu 116117:n sekä Sähköisen perhekeskuksen kanssa. Näiden sekä monien muiden palveluiden kehityksessä on otettu huomioon palvelutietovarannon rooli.  

Sähköiset palvelut on tarkoitettu palvelemaan asiakasta, elämään ajassa ja mukautumaan asukkaiden tarpeiden mukaisiksi. Siksi niitä on kehitettävä jatkuvasti. DigiFinland sai sote-organisaatioasiakkailta monia hyviä kehityskohteita eteenpäin toimitettavaksi. Arvokas asiakaspalaute mahdollistaa palveluiden kehittämisen aidosti asiakaslähtöisiksi. 

DigiFinland kiittää yhteistyökumppaneitaan, toimeksiantajaansa DVV:tä, THL:n hanketoimijoita sekä etenkin sote-organisaatioasiakkaita hyvästä ja hedelmällisestä yhteistyöstä.