20.06.2022

DigiFinlandin omistusrakenteen laajentaminen etenee

DigiFinlandin omistajaohjauksen käymät osakassopimusneuvottelut ovat edenneet hyvin. Tällä hetkellä kokonaisuus on hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän päättäjien pohdittavana. DigiFinlandin työt jatkuvat suunnitelmien mukaisesti ja tähtäävät valmiuteen tuottaa digitaalisia palveluita ja asiantuntijatyötä, projekteja ja hankkeita sekä valtiolle että hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta.

DigiFinlandin omistajaohjaajana toimiva valtiovarainministeriö on käynyt yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäministeriön kanssa suunnitellusti loppukevään ja alkukesän aikana neuvotteluja DigiFinlandin omistuspohjan muutoksesta. Neuvotteluissa on saavutettu yhteisymmärrys DigiFinlandin osakassopimuksesta ja omistuksen luovuttamisen ehdoista, minkä pohjalta asia on nyt ratkaistavana hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin, HUS-yhtymän päättäjillä.

Tarkoituksena on, että valtio luovuttaa enemmistöomistuksen DigiFinlandista vastikkeetta hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle siten, että valtiolle jää vähintään 33,4 prosentin omistus- ja äänivaltaosuus yhtiöstä. Omistuksen luovuttaminen edellyttää eduskunnan suostumusta ja valtioneuvoston yleisistunnon päätöstä.

DigiFinlandin omistuspohja muuttuu 1.1.2023 alkaen, kun merkittävä osa hyvinvointialueista tulee DigiFinlandin omistajaksi ja muutos hyväksytään eduskunnan suostumuksella sekä valtioneuvoston yleisistunnon päätöksellä. Muutos tarkoittaa toteutuessaan mm. DigiFinlandin palveluiden myynnin aloittamista uusille omistajille sekä muutoksia yhtiön hallituksessa ja yhteistyöelimissä. DigiFinlandilla on vahva projekti- ja hankekanta seuraaville vuosille.

”Digitaalisten palveluiden kehittämisen, tuottamisen ja tukemisen rahoitus tulee tapahtumaan sekä alueiden tilausten perusteella että valtion rahoittamana. Tarve asiantuntemuksellemme, laajalle toimittajaverkostollemme ja palveluillemme on käsin kosketeltava ja seuraavat vuodet tulevat olemaan meille digifinlandilaisille kiireisiä. Asiakaskeskeisyys, ketteryys ja reagointikyky asiakkaidemme laaja-alaisiin tarpeisiin on keskeinen voimavaramme myös jatkossa”, painottaa toimitusjohtaja Mirva Antila.

Seuraavaksi DigiFinlandin omistusrakenteen laajentamisessa odotetaan päätöksiä hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin, HUS-yhtymän ja valtion päättäjiltä. Päätökset ovat selvillä alkusyksyn aikana.